Posolstvo 300

01.01.2012 15:00

Posolstvo 300

01.01.2012 - 15:00 hod

— Panna Mária - vo svete zavládne dočasný mier, ak sa temné duše obrátia —

 

Moje dieťa, čas je už blízko ale moje deti musia byť trpezlivé. Všetko napreduje v súlade so Svätou vôľou môjho Otca.

 

Musíte pochopiť, deti, že sily zla vo vašom svete ohrozujú vašu vieru v Boha Otca. Tieto sily zla nezvíťazia, pretože nemajú žiadnu moc nad mojim Nebeským Otcom. Napriek tomu budú mučiť svojich spolubratov a spolusestry vraždami, vojnami a kontrolou.

 

Modlite sa, aby tieto temné duše už čoskoro uvideli svetlo môjho Syna. Keď ho naozaj uvidia a počas Varovania sa obrátia, potom na zemi zavládne dočasný mier.

 

Môj Syn Ježiš Kristus, na ktorého spásu sa musia spoliehať všetky duše, je už netrpezlivý, aby ľudstvu priniesol Svoje Veľké milosrdenstvo.

 

Vytrvalo sa modlite, moje deti, za spásu tých temných duší, ktoré nemusia prežiť Varovanie.

 

Tieto úbohé duše zachváti hrôza nielen vtedy, keď uvidia svoje hriechy, ale aj vtedy, keď uvidia tú temnotu, v ktorej sa nachádzajú. Táto temnota zahalila ich duše natoľko, že vo svetle milosrdenstva môjho Syna sa budú cítiť slabí a bezmocní.

 

Mnohí budú natoľko slabí, že nesiahnu po milosrdenstve, ktoré im môj Syn ponúkne.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa modlili za tieto duše. Môj Syn je rozhodnutý zachrániť tieto duše ako prvé. On potrebuje viac modlitieb, deti. Musíte prosiť o milosrdenstvo pre tieto zatemnené duše.

 

Moje dieťa, požiadaj moje deti, aby zasvätili túto modlitebnú kampaň mne, Matke Spásy.

 

"Ó, nepoškvrnené srdce Márie – Matky spásy a Prostredníčky všetkých milostí.

 

Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás.

 

Matka Spásy, modli sa za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a mohli prijať lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn – náš Pán – Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen."

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť