Posolstvo 308

08.01.2012 15:30

Posolstvo 308

08.01.2012 - 15:30 hod

— Ježiš volá k deťom celého sveta —

 

Moja drahá milovaná dcéra, dnes volám ku všetkým deťom vo veku nad 7 rokov a ku každému jednému Môjmu dieťaťu na svete.

 

Vy, Moje malé deti, ste ako drahokamy v Mojich očiach.

 

Prinášate Mi toľko nežnej lásky a Ja mám veľkú radosť vo vašej spoločnosti.

 

Vedzte, že vás veľmi milujem. Niektorí z vás Ma už poznajú a to je dobre.

 

Pozývam vás, aby ste so Mnou viacej hovorili – svojimi vlastnými slovami tak, ako s priateľom.

 

Nikdy nemajte pocit, že sa musíte naučiť modlitby alebo ich vedieť odriekavať, ak sa vám môžu zdať priťažké.

 

Namiesto toho príďte ku Mne a zdieľajte so Mnou všetky vaše myšlienky, obavy, novoty či problémy.

 

Vždy Som na vašej strane, dokonca aj vtedy, keď Ma ignorujete. Vždy Som plný nádeje.

 

Tým zúboženým mladým ľuďom, ktorých životy sú naplnené pokrytectvom a klamstvami alebo sú pod vplyvom alkoholu či drog, musím oznámiť nasledovné.

 

I keď môžete pociťovať vo svojom vnútri prázdnotu, musíte Mi podať vašu ruku a Ja ju uchopím. Ja vás ochránim, aby ste sa neutopili v mori chaosu.

 

Mnohí z vás sa cítia byť špatnými a bezcennými. Ste tak ovládaní tými, ktorí sú vašimi idolmi zo sveta hudby a celebrít, že sa cítite byť (popri nich) úplne bezcennými.

 

Vy, Moje deti, Moji maličkí, nikdy sa neoddávajte tomuto pocitu, pretože v Mojich očiach ste (všetci) veľmi výnimoční.

 

Každý z vás má v Mojom srdce výnimočné miesto. Dovoľte Mi, aby Som vás vzal na (spoločnú) cestu do novej nádhernej budúcnosti.

 

Už zanedlho zavediem nové nádherné obdobie pokoja a slávy na Zemi.

 

Musíte byť silní. Nikdy sa nevzdávajte, aj keď sa cítite byť na dne. Nikdy si nezúfajte, keď sa cítite byť bezcenní. Nezabúdajte, že ste sa z nejakého dôvodu narodili. Nezávisle od podmienok vášho života je dôvod, prečo ste sa narodili, tento: Narodili ste sa, aby ste sa ku Mne pripojili a stali sa tak súčasťou Môjho nového nádherného kráľovstva.

 

Ja viem, že je pre vás ťažké počuť Môj hlas, keď existuje tak mnoho falošných "bohov", ktorí sa pokúšajú získať si vašu pozornosť.

 

Dávam vám tento Môj prísľub – žite svoje životy v nádeji a láske vo Mňa, vášho Ježiša, a Ja vám do daru dám Raj. Tento Raj je to, čo vás bude očakávať, ak Ma len poprosíte, aby Som vám pomohol na vašej ceste smerom ku Mne.

 

Ja Som láska, ktorá vám chýba vo vašom živote.

 

Ja Som pokoj, po ktorom túžite.

 

Ja Som tá pomoc, ktorú potrebujete, aby ste znova cítili lásku vo Svojich srdciach.

 

Ja Som Láska.

 

Ja Som Svetlo.

 

Bezo Mňa zostanete v temnote.

 

Ja vás milujem a nezáleží na tom, jak ste Ma zranili alebo urazili.

 

Hovorte túto malú modlitbu a Ja k vám okamžite pribehnem:

 

 

Ježiš, ak Ma môžeš počuť, potom počúvaj Moje volanie o pomoc.

Prosím Ťa, pomôž mi, aby som sa zmieril s tými, ktorí sú príčinou mojej bolesti.

Pomôž mi, aby v mojom živote neprevládla závisť a aby som prestal túžiť po veciach, ktoré nemôžem mať.

Namiesto toho otvor moje srdce pre Teba, drahý Ježiš.

Pomôž mi, aby som pocítil ozajstnú lásku – Tvoju lásku – a skutočný pokoj vo svojom srdci. Amen.

 

 

Radujte sa, deti Moje, pretože teraz hovorím z Nebies k vašim srdciam.

 

Ja Som reálny.

 

Ja skutočne existujem.

 

Ja vás milujem a nikdy sa nevzdám Môjho úsilia o vašu záchranu, aby Som vás, vašu rodinu a priateľov mohol vziať do Nového Raja na Zemi.

 

Tento raj bol stvorený pre Adama a Evu a teraz sa (opäť) navráti na Zem.

 

Chcem, aby ste boli súčasťou tohto nového nádherného života, ktorý prevyšuje (akékoľvek) vaše predstavy.

 

Teraz vás žehnám.

 

 

Váš milovaný priateľ

Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť