Posolstvo 314

13.01.2012 20:15

Posolstvo 314

13.01.2012 - 20:15 hod

— Panna Mária - už skoro zavládne mier na Zemi —

 

Moje dieťa, už skoro zavládne mier na Zemi.

 

Ešte príde k nepokojom a ku konfliktom, avšak to (všetko) je nevyhnutné, aby sa Zem zbavila posledného zla.

 

Ruka môjho Otca rýchle dopadne na tých, ktorí ignorujú milosrdenstvo môjho Syna. On nebude viac tolerovať ich neposlušnosť potom, ako im bude odhalená pravda.

 

Tým, ktorí sa po Varovaní obrátia môjmu Synovi chrbtom, bude dané ešte určité časové obdobie k tomu, aby mohli prejaviť výčitky svedomia za svoje hriechy, ale to bude trvať len krátko.

 

Modlite sa za tie duše, ktorých zatvrdilosť bude znamenať ich pád.

 

Moje dieťa, zmeny sú už v plnom prúde a mnohé sa udeje rýchlo.

 

Deti, dívajte sa na oblohu, aby ste zbadali prvé znamenia milosrdenstva môjho Syna.

 

Tí z vás, ktorí sú skromného a pokorného srdca, sa nemajú čoho obávať, pretože je to ten čas, ktorý ste očakávali.

 

Tie duše, ktoré neuznávajú existenciu môjho Syna, budú (veľmi) prekvapené a zarmútené, keď im bude konečne ukázaná (a tiež dokázaná – pozn. prekl.) pravda.

 

Tie sužované duše, ktoré prisahali vernosť Zlému, budú zronené od žiaľu, kým ďalšie duše sa budú pred pravdou ukrývať, pretože nebudú schopné odporovať svetlu.

 

Modlite sa, aby cez modlitby iných všetky takéto duše mohli byť a aj boli vykúpené v očiach môjho predrahého Syna.

 

Obrátenie odvráti trest a zoslabí dopad zlovestných plánov, zosnovaných Antikristom, ktoré sú už v plnom prúde, aby zničili ľudstvo.

 

Modlite sa, aby (záverečná) bitka medzi Nebom a Satanom mala za následok to, že všetky Božie deti budú môcť byť zachránené a ušetrené od plameňov pekla.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná ruží

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť