Posolstvo 340

08.02.2012 20:45

Posolstvo 340

08.02.2012 - 20:45 hod

— Veľmi skoro príde muž, ktorý bude prehlasovať, že je Mnou —

 

Moja najdrahšia dcéra, teraz to už nepotrvá dlho, keď sa pred neveriacim svetom začnú odhaľovať všetky predpovedané proroctvá.

 

Povšimnú si toho dokonca aj tí s nečistými dušami, ktorí sa Ma, svojho Božského Spasiteľa a Môjho Večného Otca, stránia. Budú sa diviť, prečo sa to deje a po prvýkrát si konečne uvedomia, že svoj vlastný osud nemajú pod kontrolou.

 

Napriek ich všetkým pochybným presvedčeniam a domnelému právu na osobnú prosperitu si už čoskoro uvedomia pravdu.

 

Dcéra Moja, naďalej sa modlite, aby tieto duše, aj keď sa odo Mňa odlúčili, nepodľahli vábeniu Antikrista a Falošného proroka.

 

Veľmi skoro príde muž, ktorý prehlási, že je Mnou. Prirodzene, že to nemôže byť pravdou, pretože Ja až do samého konca neprídem.

 

Napriek tomu sa on bude vyznačovať všetkými tými vlastnosťami, ktorými oklame úbohé duše v ich presvedčení, že Som to Ja.

 

Bude konať zázraky, veľké mierotvorné a humanitárne akty a činy, priťahujúce verejný záujem.

 

Bude zbožňovaný a jeho sily budú pochádzať od Satana, kráľa temnoty.

 

Bude pôsobiť natoľko presvedčivo, že keď v spojitosti s významnými Svätými ukáže znamenia, tak mnohí Moji posvätení služobníci padnú v pokore k jeho nohám.

 

Moje slovo, ktoré je tebe, pravej prorokyni konca času, dávané, bude odmietané a zavrhované ako kacírstvo.

 

Dávam ti, dcéra Moja, teraz veľké množstvo varovaní, aby sa k čo možno najviac Mojim deťom dostala pravda skôr, ako sa toto stane.

 

Nenechajte sa zmiasť tými, ktorí sa sťaby svätci vyvyšujú pred vašimi očami. Nedajte sa pomýliť humanitárnymi akciami, ako keby vždy pochádzali odo Mňa.

 

Satan je luhár. Je prefíkaný a príležitostne sa bude navonok javiť láskyplne a dobročinne.

 

Majte sa na pozore pred takými organizáciami, za ktorými budú stáť veľmi majetní jedinci, ktorí sa budú vychvaľovať svojou snahou zachrániť ľudstvo. Mnohí z nich tajne pracujú na kritike a odsúdení Môjho slova.

 

Tento spôsob zavádzania bude používať Antikrist, aby nalákal dobre zmýšľajúcich ale naivných prívržencov.

 

Keď sa raz necháte zviesť, tak budete v pasci. Potom im ľstivo naletíte prijatím znaku šelmy, ktorej sa za každú cenu musíte vyhnúť, inak budete pre Mňa navždy stratení.

 

Zostaňte vždy v strehu.

 

Vaša úloha je jednoduchá. Nezabudnite, že je len jeden Bohtri osoby v Najsvätejšej TrojiciBoh Otec, Syn a Duch Svätý.

 

Čokoľvek iné, čo sa vám predloží, neexistuje.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť