Posolstvo 351

19.02.2012 03:00

Posolstvo 351

19.02.2012 - 03:00 hod

— Šelma s desiatimi rohmi je Európska únia —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš byť vydesená týmito posolstvami, pretože sú dávané svetu z lásky, ktorú prechovávam k celému ľudstvu.

 

Znalosť o udalostiach, ktoré majú prísť, pomôže pripraviť Moje deti, aby mohli brániť pravdu.

 

Moje varovania môžu pomôcť rozšíriť obrátenia a umožnia Mojim deťom, aby opätovne uznali pravdu Môjho zasľúbenia, že sa znova vrátim.

 

Deti, Môj Druhý príchod sa uskutoční ešte za vášho života.

 

Vy z tejto vyvolenej generácie zožnete zázraky Môjho osláveného panovania na Zemi.

 

Medzi vás, Moje vyvolené deti, zahŕňam aj tých, ktorí sa ku Mne obrátili chrbtom a popierajú existenciu Môjho milovaného Otca, Boha Najvyššieho.

 

Moja láska zahalí aj tých, ktorí Mnou opovrhujú. Časom sa obrátia.

 

Uznanie Mojich posolstiev, daných tebe, Môjmu prorokovi konca času, poverenému zodpovednosťou otvoriť sedem pečatí, nebude postačovať.

 

Na čom naozaj záleží, je spása všetkých vašich bratov a sestier vo svete.

 

Dvaja spojenci, Rusko a Čína, spoja svoje sily. To sa udeje, keď povstane šelma s desiatimi rohmi, aby ovládla jej dlho sužovaný nevinný ľud.

 

Dcéra Moja, šelma s desiatimi rohmi je Európska únia, označovaná v Knihe Zjavenia ako Babylon.

 

Babylon padne a bude ovládnutý veľkým červeným drakom, Čínou a jej spojencom, medveďom, ktorým je Rusko.

 

Keď sa to stane, zavládne komunizmus a beda komukoľvek, kto bude videný, ako praktizuje svoje náboženstvo v ich prítomnosti.

 

Všetky náboženstvá budú zakázané ale kresťania budú trpieť najväčším prenasledovaním.

 

Rímsko-katolícki kresťania nebudú vôbec tolerovaní a budú sa musieť zúčastniť svätých omší v tajnosti.

 

Deti, všetci Moji nasledovníci, prišiel čas, aby ste začali plánovať svoju budúcnosť.

 

Budem vás viesť v každom čase.

 

Začnite sa pripravovať teraz, lebo vám bude poskytnutí čas, aby ste tak spravili.

 

Znova vám hovorím, modlitby, a to vo veľkom počte, oslabia silu šelmy, medveďa a červeného draka.

 

Budú vládnuť len veľmi krátky čas, pretože potom budú zničení.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť