Posolstvo 388

30.03.2012 23:45

Posolstvo 388

30.03.2012 - 23:45 hod

Som prostredníčka; mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho predrahého Syna

 

Musíš vedieť, moje dieťa, že tak, ako sa posolstvá môjho Syna tebe menia a odhaľujú minulé aj budúce udalosti, tak budeš aj ty vystavená väčším útokom.

 

Sväté slovo môjho Syna budú vždy zavrhovať tí, ktorí Ho odmietajú počúvať.

 

Ľudské mienky nie sú dôležité.

 

Oznámenia môjho Syna svetu v tomto čase sú príliš dôležité, než aby si tým, ktorí sú proti týmto posolstvám, dovolila zdržiavať a odvádzať ťa od tejto práce.

 

Teraz je čas na pokorné rozjímanie o umučení môjho Syna na kríži.

 

Moje deti si musia uctiť obetu, ktorú priniesol pre celé ľudstvo tým, že počas Veľkého týždňa* Mu prinesú svoju vlastnú osobnú obetu.

 

Modlite, modlite, modlite sa, deti, za mier vo svete.

 

Takisto sa modlite za ochranu pápeža v týchto časoch prudkého odporu voči katolíckej Cirkvi.

 

Modlitba, pokora a jednoduchá oddanosť môjmu Synovi je pre vás nevyhnutná na to, aby ste sa priblížili srdcu môjho Syna.

 

Ja som prostredníčka. Mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho drahého Syna.

 

Mojím prostredníctvom vám pomôžem, aby ste Ho viacej milovali a poskytli Mu útechu, ktorú potrebuje v tomto čase, keď si svet pripomína Jeho smrť na kríži.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

  

  

  

_________________________________

* Veľký týždeň (resp. Svätý týždeň) je medzi kvetnou a veľkonočnou nedeľou.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť