Posolstvo 395

07.04.2012 10:00

Posolstvo 395

07.04.2012 - 10:00 hod

Ja som Cirkev - Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v katolíckej Cirkvi sa započal rozkol, o ktorom som hovoril.

 

Moje učenie, ktoré sa nikdy nezmenilo od vtedy, ako sa Knihou zjavenia zavŕšilo moje Sväté písmo, je teraz spochybňované.

 

Po stáročia existovalo množstvo pochybností, názorov a teologických vyhodnocovaní môjho svätého Slova.

 

Mnohí učení muži spochybňovali pokyny a náuky, ktoré som odovzdal ľudstvu.

 

Niektoré z mojich učení boli vyčlenené, analyzované, hľadali sa nové výklady a (až) potom boli prijaté.

 

Napriek tomu to nebolo potrebné, pretože pravda bola človeku daná cez prorokov, ktorí prišli predo Mnou a potom cezo Mňa počas môjho času na zemi.

 

Pravda sa nikdy nezmenila. Pravda je jednoduchá.

 

Ostatné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Svätom písme, boli svetu dané skrze vyvolené duše ako dar len z jediného dôvodu – aby vám pomohli rozjímať o mojej obeti za ľudstvo a ukázali a pripomenuli vám lásku, ktorú vo svojom srdci prechovávam ku všetkým Božím deťom.

 

Akékoľvek Božie zjavenia, ktoré svet dostáva dnes, vám majú pomôcť v príprave na večný život.

 

Moje učenie, uctievané svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou, bude teraz napádané ako prvé z mnohých požiadaviek, ktoré budú viesť k rozdeleniu Cirkvi.

 

Budú zavedené nové zákony, aby vyhovovali moderným názorom a to takým spôsobom, že budú príjemné pre tých, ktorí s pýchou vo svojich srdciach pociťujú skôr potrebu ľudstvo uspokojovať ako prejavovať poslušnosť voči učeniu Cirkvi.

 

Ja som Cirkev. Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť.

 

Mnohí vo vnútri ako aj zvonka Cirkvi sa pokúsia zboriť jej štruktúru.

 

Modlite sa, aby môj svätý vikár - pápež Benedikt XVI. - zostal silný uprostred odporu, ktorému teraz čelí.

 

Je to zámerný pokus tých, ktorí sú prepojení na Falošného proroka s cieľom vytvoriť novú Cirkev.

 

Títo ľstiví ľudia vás nechajú uveriť, že sa bude jednať o tú istú Cirkev, ale tak tomu nemôže byť.

 

Ako Ma môže s novými zákonmi a prekrútenými verziami pravdy reprezentovať moja Cirkev, ktorú som dal svetu?

 

To nemôže. To je dôvod, prečo bude môj Otec riadiť svoju Cirkev – pravých oddaných veriacich – z nebies.

 

Ponechá si kľúče až do (môjho) Druhého príchodu, keď z popola povstane Nový Jeruzalem – jediná pravá katolícka Cirkev, aby si ju naspäť vyžiadali všetky Božie deti všetkých náboženstiev a vierovyznaní ako jedinú.

 

Takýmto spôsobom to bolo zamýšľané – v úplnej a konečnej jednote v Novej ére mieru na zemi.

 

 

Váš milujúci Ježíš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť