Posolstvo 401

14.04.2012 15:27

Posolstvo 401

14.04.2012 - 15:27 hod

- Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu -

 

Moja najdrahšia dcéra, musíš si uvedomiť, že aj keď sa tvoje telesné utrpenie naďalej prehlbuje bez ohľadu na to, aké je to ťažké, že je podobné tomu, čo pociťujem Ja.

 

Tvoje utrpenie odráža len zlomok môjho vlastného utrpenia.

 

V spojení so Mnou budeš vedieť, že za každou bolesťou a vnútornou temnotou duše, ktoré zakúsiš, budeš spoznávať utrpenie, ktoré pre hriechy ľudstva zažívam Ja.

 

Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že moje utrpenia sa začalo a skončilo na kríži.

 

Moje utrpenie neskončí skôr, ako všetky Božie deti nebudú zjednotené v láske a harmónii v Novom raji môjho Otca, kde nebude existovať žiadny hriech.

 

Stále som nenávidený bez ohľadu na to, koľko sa o mojej existencii povedalo ľudstvu.

 

Aj keď Ma veriaci prijímajú, tolerujú moje učenie len vtedy, keď zodpovedá ich vlastným potrebám.

 

Mnohí jednajú s inými s láskou a vľúdnosťou, no len vtedy, pokiaľ tí, ktorým tento dar ponúkajú, pristúpia na ich vlastné presvedčenia.

 

Napríklad mnohí odsúdia hriešnikov, zatiaľčo by im mali preukazovať láskavosť a modliť sa za nich. Namiesto toho musia ísť príkladom.

 

Niektorí zahrnú iných opovrhovaním namiesto toho, aby preukazovali lásku, ktorá sa od nich ako kresťanov očakáva.

 

Nikdy neodsudzujte iných, aj keď s nimi nesúhlasíte, pretože na to nemáte právo. Nikto, iba Boh má právo, aby súdil iných.

 

A hoci Mi mnohí veriaci aj naďalej prejavujú úctu, deje sa tak (len) na základe ich vlastných požiadaviek.

 

Niektorí budú pociťovať potrebu odlíšiť sa od svojich bratov a sestier, aby svetu ukázali, akí sú zbehlí v duchovných veciach. Potom použijú svoj vlastný výklad toho, čo moje milosrdenstvo skutočne znamená.

 

Koľkokrát ste počuli, že Boh je vždy milosrdný? Keďže On miluje každého, je natoľko milosrdný, že by ich nikdy neodsúdil?

 

Že by nikdy neposlal dušu do pekla?

 

No to je lož. Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu.

 

Ľudia sa sami odsudzujú do pekla. Ja ich tam nedávam. Vyberajú si ho tým, že sa odmietajú odvrátiť od smrteľného hriechu.

 

Ani nehľadajú odpustenie, ani neprejavujú ľútosť. Je nebezpečné takto zmýšľať a je povinnosťou všetkých kresťanov, aby ostatných varovali pred nebezpečenstvom pekla.

 

Toľkí, vrátane tých, ktorí svojim deťom odopierajú sviatosť krstu, hovoria tak, ako keby už hriech nič nezavážil.

 

Presvedčenie o tom, že každý hriech bude odpustený, je nesprávne.

 

Každý hriech môže byť odpustený nezávisle od toho, aký čierny ten hriech je, ale iba vtedy, keď sa hriešnik snaží o odpustenie.

 

Teraz k vám hovorím z nebies, aby som všetky Božie deti pripravil na môj Druhý príchod a čo nachádzam?

 

Hovorím k vám spoza väzenského múru a z cely, do ktorej ste Ma uvrhli, pretože odmietate uveriť, že by som k vám mohol hovoriť týmto spôsobom.

 

Ó, ako ma len urážate.

 

Tým, ktorí strávili svoje životy tým, že sa Mi odovzdali a ktorí sú oboznámení s mojim Svätým písmom, ale teraz Ma odmietajú, hovorím toto:

 

Skutočnosť, že Ma teraz odmietate, vás zanechá vo veľkom trápení a žiali, keď vám bude odhalená pravda. Pretože potom si uvedomíte, koľko duší ste odsunuli stranou, keď som od vás potreboval pomoc na ich záchranu.

 

Ako Ma privádzate k slzám sklamaním nad vašou slepotou, spôsobenou nedostatkom vašej pokory.

 

Spochybňujete moje sväté Slovo, zatiaľ čo by ste ho mali prijať, chopiť sa ho, pretože ste topiace sa duše s nedostatkom šľachetnosti srdca.

 

Prosím vás, odpovedzte na moje volanie.

 

 

Váš milujúci Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť