Posolstvo 405

19.04.2012 20:00

Posolstvo 405

19.04.2012 - 20:00 hod

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života

 

Moja najdrahšia dcéra, chcem, aby si všetkým mojim nasledovníkom povedala, že ich modlitby sú počuté a že dôsledkom toho sa mnohé zlé udalosti zmierňujú.

 

Tiež si prajem, dcéra moja, aby bolo známe, že som vďaka tvojmu utrpeniu bol schopný zachrániť štyri milióny duší.

 

Moje milosrdenstvo bolo vyliate na tieto Božie deti, ktoré sú v dnešnom svete doposiaľ na žive.

 

Iné obety prinášajú tí moji nasledovníci, ktorí Mi pomocou modlitby a pôstu pomáhajú zachraňovať ľudí od strašného osudu.

 

Vaša sila, láska, oddanosť a vytrvalosť znamenajú, že satanova moc sa oslabuje.

 

Znamená to tiež úbytok moci globálnej skupiny NWO (Nového svetového poriadku).

 

Musíte vedieť, že modlitba oslabuje zlo vo svete.

 

Čím viac sa modlíte, tým menšiu moc si satan udržiava.

 

Nikdy nepodceňujte modlitby a utrpenie ani jedinej osoby, pretože to prináša veľkú úľavu tým, ktorí by inak čelili pekelným ohňom.

 

Vami pociťovaná láska, deti, daná vám pri narodení ako prirodzený dar, je čistá.

 

Málokedy vstupuje do vášho života nenávisť skôr, ako dosiahnete rozumový vek.

 

Deti pod touto vekovou hranicou sú nevinné, čisté a pokorné v mojich očiach a vidia veci jednoduchým a nekomplikovaným spôsobom. Je to pravá láska, ktorú sa musíte snažiť znovuzískať vo vašich životoch.

 

Keď v jednoduchosti nazeráte na život, uctievate Otca, Stvoriteľa všetkých vecí a zachovávate jeho prikázania, potom sa opäť stanete podobní dieťaťu.

 

Stanete sa čistí, láskaví, jednoduchého srdca a zbavení od zloby. Potom dostanete silu Ducha Svätého, čím sa vaša viera stane neotrasiteľnou.

 

Budete ako dieťa, no bude vám daná výzbroj bojovníka, ozajstného a ctihodného príslušníka Božej armády.

 

V pravý čas budete so Mnou vládnuť bok po boku v Novom raji.

 

Zachovávajte jednoduchú lásku k iným. Nikdy neponúkajte lásku pod podmienkou, že vám za protislužbu niečo poskytne.

 

Ponúknite namiesto toho lásku bez akýchkoľvek podmienok. Ponúknite iným lásku ako Boží dar.

 

Dívajte sa na každého, koho vo svojom živote stretnete, Božími očami.

 

Každý človek bol stvorený Bohom. Každého na svet priniesla Božia láska.

 

Aj keď sa niektoré duše narodili s ťažkým krížom, ktorý musia niesť, Boh ich s láskou uvádza do sveta.

 

Milujte sa navzájom - aj napriek vzájomným chybám - ku cti môjho Otca.

 

Objavujte každú tvár a dívajte sa na ňu tak, ako by ste túto osobu videli Božími očami.

 

Až potom bude pre vás jednoduchšie, aby ste sa zdržali odsudzovania iných.

 

Snažte sa v každom nájsť to dobré a to najlepšie. Prejavujte si navzájom lásku a dobrotu.

 

Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života.

 

Keď narazíte na zlo, prítomné v iných, usilovne sa modlite za ich duše a ponúknite Mne, vášmu Ježišovi, malú symbolickú obetu na odčinenie za ich hriechy.

 

Neveľkým utrpením, prinášaním malých obiet za duše iných a modlitbou sa môže zmierniť dopad budúceho predpovedaného prenasledovania.

 

Keď tak urobíte, potom sa v prívale milostí môže milosrdenstvo môjho Otca vyliať na svet.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby vaše modlitby pomohli náležite pripraviť ľudstvo skôr, ako sa udeje Varovanie, aby tak čo najmenej duší bolo zatratených ešte predtým, ako im bude daná príležitosť Ma uvidieť, keď im ponúknem môj veľký dar lásky, milosrdenstva a zmierenia.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť