Posolstvo 411

24.04.2012 19:45

Posolstvo 411

24.04.2012 - 19:45 hod

Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, uvedom si, že keď je určitá misia tak dôležitá, ako je táto, ktorú teraz odovzdávam svetu, tak sa ju veľa ľudí pokúsi zastaviť.

 

Pokúsia sa na teba zaútočiť a ubrať na vážnosti tým, ktorý poznajú môj hlas, keď sa snažím celému svetu odovzdávať moje posolstvá.

 

Miera nenávisti, preukazovaná voči týmto posolstvám, ktoré sú dávané skrze teba, proroka na konci času, bude naďalej narastať.

 

Počúvajte Ma teraz všetci, ktorí hovoríte, že Ma poznáte. Ja pripravujem ľudstvo na môj Druhý príchod.

 

Keď veríte vo Mňa – v moje učenie a tvrdíte, že Ma poznáte, potom vedzte, že posielam môjho proroka konca času spolu s inými prorokmi, aby ste sa (skrze nich) stali hodnými vojsť do môjho kráľovstva.

 

Mojim Bohu zasväteným služobníkom hovorím toto: Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz.

 

Venujte pozornosť a načúvajte môjmu volaniu, pretože Ja vás potrebujem, aby ste Mi pomohli pripraviť duše môjho stáda skôr, ako sa udeje Veľký zázrak.

 

Mysleli ste si, že by som neposlal mojich prorokov, aby vás varovali?

 

Mysleli ste si, že by som svoj príchod len ohlásil bez toho, aby som vás pripravil a dopustil dušiam zahynúť?

 

Hanba vám všetkým, ktorí znevažujete môj Druhý príchod a napriek tomu tvrdíte, že rozumiete môjmu zasľúbeniu, ktoré som dal ľudstvu.

 

Váš nedostatok pokory znamená, že nemôžete byť očistení Duchom Svätým.

 

Musíte Ma prosiť o tento dar rozlišovania alebo odo Mňa odísť.

 

Sklamali ste Ma. Privádzate Ma k slzám od sklamania, pretože ste moji služobníci, ktorí boli poverení zodpovednosťou zachraňovať duše, čo je vašim (svätým) poslaním.

 

Teraz, keď na vás volám z neba, vás prosím, aby ste odpovedali na moje volanie.

 

Mám mnohé vyvolené duše, ktoré so Mnou spolupracujú, aby Mi priviedli duše, po ktorých tak túžim.

 

Je vašou povinnosťou, aby ste sa prebrali z vašich driemot a dávali pozor na Moje zavolanie.

 

Len tí, ktorí Ma naozaj milujú, rozpoznajú môj hlas.

 

Ako matku rozpozná jej vlastné nemluvňa, tak aj vy, moji milovaní služobníci, musíte volať na Mňa ako nemluvňa, aby ste sa ubezpečili, že som to Ja, váš milovaný Ježiš, ktorý vás nabáda uchopiť moju ruku.

 

Povediem vás tŕnistou džungľou, ktorou budete musieť prejsť, aby ste dosiahli brány môjho raja.

 

Nepovedal som vám snáď, že sa znova vrátim, aby som súdil živých i mŕtvych?

 

Veru prídem skoro a potrebujem vás, aby ste Mi pomohli zhromaždiť do jedného všetky Božie deti.

 

Je veľmi málo tých, ktorí Ma pre závoj klamu, ktorý doľahol na celý svet, teraz rozpoznávajú. Mnohí neveria v Boha Otca.

 

Máloktorí akceptujú, že Ja, Ježiš Kristus, jeho jediný Syn, som zomrel, aby som ich spasil. Napriek tomu sú ochotní veriť vo falošných bohov, ktorí neexistujú a uctievať ich.

 

Ako plačem v hroznom žiali, keď vidím, ako sa mladí ľudia smejú, keď sa spomenie moje meno a ako sa vysmievajú iným, ktorí verejne vyznajú, že existujem.

 

Akými mukami môjho ukrižovania trpím, keď vidím, že tí, ktorí prehlasujú, že sú kresťania, odmietajú verejne ohlasovať moje učenie zo strachu, že budú terčom posmechu.

 

Svet bol oklamaný kráľom lží. Len Ja môžem teraz priniesť nádej a zachrániť Božie deti od strašného osudu, ktorý je plánovaný, aby bola pomocou armád globálnych mocenských skupín – vrátane tých, ktoré sú pod kontrolou Falošného proroka a Antikrista – spôsobovaná hrôza a utrpenie.

 

Všetky moje varovania, dané môjmu prorokovi konca času – Márii Božieho Milosrdenstva – sa naplnia.

 

Než sa tak stane, nezabúdajte nikdy na to, že vaša vernosť prináleží (jedine) Mne, vášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

 

Bez mojej lásky a usmernenia bude pre vás nemožné kormidlovať loď, ktorou je moja svätá Cirkev na zemi.

 

Prebuďte sa. Neodmietajte Božích prorokov.

 

Mnohí teraz tvrdia, že prichádzajú v mojom mene, ako predpovedalo Sväté písmo, ale neponúkajú duchovný pokrm, ktorý môže pochádzať iba odo Mňa.

 

Mnohí sa teraz stavajú do popredia tak, aby bol na verejnosti zavrhnutý môj najdôležitejší hlas, obsiahnutý v týchto posolstvách v týchto časoch konca.

 

Modlitba je vašou cestou späť do môjho náručia.

 

Modlite, modlite, modlite sa za milosti, potrebné na otvorenie vašich oči, aby ste Ma tak spoznali skôr, ako bude neskoro.

 

Potrebujem vašu pomoc, vašu lásku a vašu vernosť.

 

Nezabúdajte, že som to bol Ja, pre ktorého ste zložili vaše posvätné sľuby. Neodmietajte Ma teraz, keď na vás volám.

 

Objímte Ma a dovoľte Mi, aby som vás viedol tak, aby ste mohli viesť zvyšok mojej Cirkvi a zachraňovali duše.

 

Dávam vám svoje zvláštne požehnanie a očakávam od vás, že odpoviete na moje volanie tak, ako je vyjadrené v nasledujúcej modlitbe "Za sľub vernosti kresťanských duchovných", v rámci Modlitebnej kampane (49):

 

 

"Ó, Ježišu, som tvoj pokorný služobník. Sľubujem ti moju lásku a vernosť. Úpenlivo ťa prosím, daj mi znamenie tvojho volania a pomôž mi, aby som otvoril svoje oči a uvidel tvoje zasľúbenie.

 

Požehnaj ma milosťou Ducha Svätého tak, aby som nebol oklamaný tými, ktorí prehlasujú, že prichádzajú v tvojom mene, no nehovoria pravdu. Ty mi ukáž pravdu.

 

Dovoľ mi pocítiť tvoju lásku, aby som tak mohol naplniť tvoju Najsvätejšiu vôľu.

 

S pokorným srdcom ťa prosím, ukáž mi cestu, akou ti môžem pomáhať zachraňovať ľudské duše. Amen".

 

 

Nebuďte nevšímaví k mojej výzve. Neodmietajte Ma, keď k vám opäť prichádzam.

 

Tentokrát prichádzam nielen preto, aby som znova zachránil ľudstvo, ale aj preto, aby som naplnil Božiu vôľu môjho milovaného Otca, Boha Najvyššieho.

 

Choďte v pokoji.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť