Posolstvo 414

28.04.2012 15:40

Posolstvo 414

28.04.2012 - 15:40 hod

Ako Otec všet. ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplat. trón

 

Moja dcéra, tieto mesiace boli ťažkým obdobím nielen pre teba, ale pre všetky moje milované deti.

 

Ja som Otec stvorenia a lásky s hlbokou oddanosťou pre každé moje dieťa bez ohľadu na to, ako Ma uráža.

 

Treba tak mnoho príprav, aby sa dušiam pomohlo pripraviť sa na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Mnoho ľudí trpí v tomto čase kvôli prenasledovaniu. Toto prenasledovanie nepozostáva len z chudoby a nedostatku peňazí ale (hlavne) z duchovného hladu.

 

Ako Otec všetkých ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplatný trón.

 

Len Ja poznám ten čas. Dokonca ani môj Syn nepozná dátum.

 

Môžem vám povedať, že to bude skoro a väčšina z tejto generácie, žijúca v dnešnom svete, bude žiť v deň, keď sa môj Syn vráti vo veľkej sláve.

 

Teraz sa chystám zhromaždiť všetky moje deti, aby som ich vzal zo strašnej priepasti utrpenia, ktoré museli znášať v tomto spustošení.

 

Táto spúšť bola vytvorená rukou Lucifera a všetkých jeho padlých anjelov, ktorí sa potulovali po zemi od pádu Adama a Evy.

 

Dnes mnohé z mojich detí považujú za nemožné veriť vo Mňa, Boha, ich Stvoriteľa a Otca.

 

Moje deti som požehnal inteligenciou a nezávislou slobodnou vôľou, pričom si môžu vybrať spôsob, akým sa rozhodnú žiť svoje životy.

 

Na to, aby som ich viedol do môjho kráľovstva, som im dal Desatoro prikázaní, vytesaných do kameňa.

 

A hoci sa nikdy nezmenili, majú moje deti pocit, že sú múdrejšie, ako sú tieto (prikázania) a vytvorili pre ne nové významy, ktoré sú pre Mňa neprijateľné.

 

Tento čas na ukončenie vládnutia všetkých vyvrhnutých démonov a tých, ktorí zaplavujú zem, je takmer zavŕšený.

 

Volám na všetky moje deti, aby počúvali. Váš čas na zemi, ako ju poznáte, sa blíži ku koncu.

 

No je tu Nová zem a Nový raj, ktoré vás očakávajú.

 

Budú prevyšovať všetko, čo by ste si kedy dokázali predstaviť a boli pred nejakým časom s láskou pripravené pre každého jednotlivého muža, ženu a dieťa.

 

Konečne zjednotím celú moju drahocennú rodinu a všetci budeme naveky žiť v harmónii, pokoji, láske a radosti.

 

Tým, ktorí odmietajú vojsť do Nového raja, odkazujem: urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vás zastavil otáčať sa chrbtom dedičstvu, ktoré vám právom patrí.

 

Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý vám nikdy neodoberiem, leží voľba na vás.

 

Stačí, keď zmeníte váš postoj a otvoríte vaše srdce.

 

Potom musíte pribehnúť do môjho náručia, aby som vás mohol vziať domov.

 

Toto je moje najvrúcnejšie a najdrahocennejšie prianie, aby som všetky moje milované deti vzal domov na ich právoplatné miesto, ktoré im patrí.

 

 

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť