Posolstvo 420

05.05.2012 12:00

Posolstvo 420

05.05.2012 - 12:00 hod

— Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou —

 

Dcéra moja, aký veľký je deň, keď sa Duch Svätý, Svetlo mojej lásky, vyleje na zem.

 

Je to veľmi výnimočný dar. Otvorí srdcia mnohých a pripraví mnohé duše na Varovanie.

 

Moja láska nepozná hraníc.

 

Neexistuje ani jeden muž, žena alebo dieťa, koho by som vylúčil z mojej túžby držať pevne v mojom náručí. Ani jeden hriešnik nie je vylúčený.

 

Moje dary pre ľudstvo sú štedré a budem pokračovať vo vylievaní mojich darov ako odpoveď tým, ktorí sa modlia modlitby Modlitebnej kampane, dávané tebe, moja dcéra.

 

Tieto modlitby sú z neba a nepochádzajú z pera človeka.

 

Sú určené pre tieto časy a sú silnou zbraňou proti prenasledovaniu.

 

Moje deti, tieto modlitby sú počuté zakaždým, keď vychádzajú z vašich úst.

 

Prinesú vám veľké odmeny.

 

Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou.

 

Je to zázrak a bude zoslaný každému jednému z vás skrze moju lásku ku vám všetkým.

 

Choďte teraz v pokoji a láske.

 

 

Váš Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť