Posolstvo 428

11.05.2012 20:38

Posolstvo 428

11.05.2012 - 20:38 hod

— Prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prude —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prúde.

 

Vďaka modlitbám mojich milovaných nasledovníkov a vyvolených duší teraz môže byť a bude zachránených mnoho ľudí vo svete. Omnoho viac, ako by ich bolo, keby nebolo obiet tých, ktorí sú v mojej blízkosti.

 

Je mojou túžbou vziať vás všetkých do novej éry mieru, do nového raja na zemi.

 

Keby len počúvali tie tvrdošijné duše, ktoré moje milosrdné volanie odmietajú a ktoré sa samé v mojich očiach musia vykúpiť.

 

Mnohí veriaci sú vlažní a nepripravení vojsť do môjho nového kráľovstva. Ich uzavreté a zatvrdnuté srdcia Ma odmietajú, zatiaľčo k nim teraz hovorím.

 

V mojich kostoloch sa len formálne ku Mne hlásia, no napriek tomu tvrdia, že Ma nasledujú.

 

Teraz, keď im podávam moju ruku milosrdenstva a naťahujem sa k nim, aby som vzal ich ruku do mojej, Ma od seba odsácajú.

 

Hoci sú takí upodozrievaví a chýba im tak mnoho skutočného porozumenia o tom, ako so svetom komunikujem z neba, predsa tvrdia, že veria v moje Božstvo.

 

Napriek tomu nedokážu prijať to, že mám moc, aby som prostredníctvom Božích zjavení hovoril k svetu.

 

Premárňujú príležitosť chopiť sa mimoriadnych milostí, ktoré im chcem dať na to, aby som ich priviedol do môjho Najsvätejšieho srdca.

 

Trocha sa to podobá na dedinu, ktorá je sužovaná hladomorom, nemajúca čo jesť, zatiaľčo pomaly hynie hladom.

 

A predsa vedľa nich stojím a môžem im ponúknuť všetku výživu a jedlo, aby som ich zachoval pre večný život. No oni nie sú v stave Ma vidieť.

 

Mnohí Ma nechcú vidieť, pretože majú pochybnosti o tom, že by som snáď teraz mohol s nimi hovoriť.

 

Musíte to byť vy, moji nasledovníci, ktorí Mi vo svete pomôžu zachrániť tých, ktorí nemajú vieru alebo sa nezaujímajú o iný svet, okrem tohto jedného, aby som ich získal späť.

 

Už čoskoro pochopia, že majú dušu. Potom vás všetkých poprosím, aby ste ohlasovali moje slovo tak, aby celé ľudstvo mohlo žiť v mojom novom raji.

 

Prosím, šírte moje slovo, moje modlitby, moje posolstvá a moje varovania ku všetkým dušiam, predovšetkým k tým, ktoré nemajú vieru, dôveru alebo nepoznajú moje zasľúbenie, že sa vrátim, aby som súdil živých i mŕtvych.

 

Už nemajú veľa času a tak na vás apelujem, aby ste sa modlili za ich duše.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť