Posolstvo 442

23.05.2012 15:38

Posolstvo 442

23.05.2012 - 15:38 hod

Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna

 

Moja najdrahšia dcéra, povedz všetkým mojim deťom o láske a ochrane, ktorú ponúkam tým, ktorí Ma volajú.

 

Moje sväté slovo je na zemi konečne počuté a mnoho duší je pripravených urobiť ten najväčší skok viery, aby prijali Božie milosrdenstvo môjho Syna Ježiša Krista.

 

Sotva vedia o tom, že vojsť do nového raja, do novej éry pokoja a mieru, je vlastne jednoduché.

 

Pozdvihnite oči a uznajte, že ste v prvom rade mojimi deťmi.

 

Uvedomte si, že som stvoril každého jedného z vás, že ani jeden z vás nie je dielom náhody a že vy ste moje deti, moja rodina, moji milovaní.

 

Neha v mojom srdci je plná lásky ku každému z vás.

 

Mnohí sa domnievajú, že kvôli tomu, že som Alfa a Omega, počiatok a koniec, Ma moja moc robí pyšným.

 

Takto to, prirodzene, nemôže nikdy byť.

 

Ako by skutočná láska rodiča k svojmu dieťaťu mohla byť zatemnená pýchou?

 

Trpím pre každého jedného z vás. Plačem kvôli tým, ktorí sú pre Mňa stratení. Použijem všetku moc, aby som svoje stratené deti priviedol späť do mojej rodiny, do môjho kráľovstva.

 

Predstavte si rodiča, ktorý je odmietnutý svojim dieťaťom. Bolesť, ktorú pociťujem, nie je kvôli Mne (samému), ich Otcovi, ale kvôli nim (mojim deťom) a ich mukám, ktoré budú trpieť, pokiaľ ich nebudem môcť zachrániť.

 

Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna.

 

Prečo to robím? Prečo dopúšťam utrpenie? Je to kvôli hriechu.

 

Hriešnici, ktorí neprídu dobrovoľne ku Mne, môžu byť zachránení len skrze utrpenie iných.

 

Tí, ktorí trpia v tomto živote, budú odmenení mojimi darmi v budúcom živote.

 

Pomoc, dobrovoľne ponúknutá zo strany tých detí, ktoré Ma milujú, je mocnou zbraňou proti moci, ponechanej satanovi.

 

Tí, ktorí bojujú na strane môjho Syna, aby zachránili duše iných, môžu zachrániť celé ľudstvo.

 

Satan má moc, ale iba takú, aká mu bola ponechaná – moc, ktorá mu nemôže byť odňatá až do dňa (posledného) súdu.

 

Mnohí z vás, drahé deti, nechápu Božie zákony, ktoré tieto veci dovoľujú. Majte však vo Mňa dôveru, keď vám toto odhaľujem.

 

Satan ukradne duše tých mojich detí, ktoré neveria vo Mňa alebo v dobrotu, ktorou moje deti zahŕňam.

 

On sa stáva bezmocný, keď hriešnici pomocou utrpenia prinášajú obety na záchranu svojich bratov a sestier pred cestou do pekla.

 

Je však nemohúci, keď sa moje deti modlia za spásu týchto hriešnikov.

 

Modlitba je výzbrojou mojich detí, ktoré Mi chcú pomôcť zachrániť celé ľudstvo.

 

Zhromaždite sa moje deti spolu s mojim Synom a pomôžte Mi konečne zjednotiť moju rodinu.

 

Pomôžte Mi, aby som vás všetkých priviedol do novej nádhernej éry pokoja a mieru.

 

Len potom sa môže naplniť moja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi.

 

Choďte deti. Zjednoťte sa v modlitbe.

 

Pracujte so Mnou, vaším Otcom, aby ste Mi pomohli zachrániť moju rodinu.

 

 

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť