Posolstvo 443

24.05.2012 18:30

Posolstvo 443

24.05.2012 - 18:30 hod

Počas Varovania nebudú tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, trpieť bolesť očistca

 

Vtedy, moja vrúcne milovaná dcéra, keď nadíde čas pre Varovanie, sa ukáže množstvo znamení.

 

Hovorím vám to, aby som všetkým Božím deťom pripomenul, že sa na to musia dopredu pripraviť.

 

Dve hviezdy sa zrazia a mnohí budú vystrašení.

 

Niet sa čoho báť, pretože toto je ten najväčší dar, ktorý prinášam, aby sa ani jedna duša nestratila v plameňoch pekla.

 

Potom sa na oblohe objaví môj kríž a nebude nikoho, kto by si ho nevšimol.

 

Mnohí padnú (na zem) plní strachu a bude cítiť veľké chvenie, podobné zemetraseniu.

 

Potom nastane ticho.

 

Neustále sa pripravujte na tento deň ako keby mal nastať už zajtra. Teraz hľadajte vykúpenie a vyjavte Mi svoje hriechy.

 

Katolíci musia ísť na spoveď.

 

Tí, ktorí nie sú katolíci, sa musia modliť modlitbu z Modlitebnej kampane (24), ktorú som dal zvyšku sveta na udelenie mojich úplných odpustkov.

 

Tento dar mojich úplných odpustkov je pre všetky Božie deti každého vierovyznania a ponúka veľké očistenie. Neodmietajte tento dar. Prijmite ho.

 

Katolíkom, ktorí spochybňujú môj dar a ktorí v neprajnosti vystavili tento môj dar kritike, hovorím toto:

 

Myslíte si, že by som neudelil túto sviatosť všetkým Božím deťom?

 

Musíte mať veľkorysé srdce a byť šťastní, že takto konám. Myslíte si, že by im nemal byť poskytnutý takýto dar? Ak si to myslíte, potom Ma ozajstne nemilujete.

 

Skloňte hlavy a velebte Boha za tento úžasný dar, ktorý sa dáva ľuďom na spásu ich duší.

 

Potom počas Varovania všetci tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, nebudú trpieť bolesti očistca.

 

Tí, ktorí pred sebou uvidia odkryté svoje hriechy tak, ako ich vidím Ja mojimi očami, budú šokovaní.

 

Pre mnohých bude ťažké, aby prijali to, aké sčerneté sú ich duše.

 

Tí, ktorí tak spravia a preukážu svoju ľútosť, Ma budú prosiť, aby som im odpustil. A Ja im odpustím.

 

Ale niektorí nebudú ľutovať, keď sa objavia pred mojimi očamia a vo svojich srdciach budú obhajovať ohavnosti, ktorých sa dopustili. Nebudú sa kajať a udrú Ma do tváre.

 

Tak či onak, všetci hriešnici pocítia očistné plamene a bolesť.

 

To, ako dlho to potrvá, bude závisieť od toho, aké závažné sú ich hriechy.

 

Tí, ktorí sa budú odo Mňa odťahovať, potrebujú vaše modlitby. Dostanú viac času na to, aby sa opäť ku Mne obrátili a poprosili Ma o odpustenie.

 

Ale ten čas by mohol byť taký krátky ako jeden deň, alebo aj taký dlhý ako niekoľko rokov.

 

Nikto, len môj Otec, pozná dátum môjho Druhého príchodu.

 

Časové obdobie medzi týmito dvomi udalosťami nebude také dlhé, ako by ste si mohli myslieť.

 

Moje deti si nakoniec uvedomia, v akom čase žijú a budú akceptovať pravdu.

 

Preto tí, ktorí teraz poznáte pravdu a veríte vo Mňa, máte povinnosť modliť sa za tie duše, ktoré neprijmú moje milosrdenstvo.

 

Dcéra moja, mojou najväčšou túžbou je zachrániť celý svet vrátane tých, ktorí sa Mi stratili.

 

Všetky modlitby mojich nasledovníkov, ktoré sa spoja do jedného hlasu, Mi to môžu pomôcť uskutočniť.

 

Choďte v láske. Vždy Mi dôverujte, pretože čas je krátky a plány na spásu ľudstva spočívajú v rukách môjho Večného Otca.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť