Posolstvo 444

26.05.2012 16:10

Posolstvo 444

26.05.2012 - 16:10 hod

 Zákernými prostriedkami majú v úmysle vyhnať pápeža Benedikta XVI. z Petrovho stolca

 

Teší ma, že ťa mám späť pri sebe. Je dôležité, dcéra moja, aby si sa teraz držala v mojej blízkosti. Času je málo a máš ešte veľa práce.

 

Moja najdrahšia dcéra, prosím dnes mojich nasledovníkov, aby sa úpenlivo modlili za môjho milovaného námestníka pápeža Benedikta XVI. On, môj služobník, je vo Svätej Stolici za zavretými dverami vystavený strašnému prenasledovaniu.

 

Povedal som ti už predtým, že slobodomurárske skupiny, ktorých železné zovretie pôsobí vo vnútri Vatikánu, sa chcú zbaviť môjho milovaného pápeža.

 

A majú v úmysle ho zákernými prostriedkami vyhnať z Petrovho stolca.

 

Ako som vám už v minulosti povedal, bude musieť utiecť, pretože sotva bude mať inú možnosť.

 

Času je málo. Musíte sa vytrvalo modliť, aby mohol zostať čo najdlhšie, pretože hneď ako odíde, podvodník – falošný prorok – zaujme jeho miesto.

 

Ako Mi len tečú slzy kvôli mojej milovanej Cirkvi na zemi v tomto čase. Všetci moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí prijímate moje sväté slovo tak, ako je vám v tomto čase (skrze posolstvá) prinášané, teraz Ma počúvajte:

 

Musíte zostať verní svätej omši a zachovávať každodenné obety. Pretože už o veľmi krátky čas budete donútení zhltnúť lož.

 

Každodenné obety na počesť môjho ukrižovania a premena vína na moju krv a chleba na moje telo budú zmenené, prekrútené a zhanobené prostredníctvom nových nariadení, ktoré zavedie falošný prorok.

 

Nikdy nesmiete akceptovať niečo, čo nie je pravda.

 

Nikdy nesmiete prijať herézu, ktorá vzíde spomedzi múrov mojej Svätej Stolice. Ak tak urobíte, potom sa sami odo Mňa odlúčite.

 

Mnohí z vás budú musieť slúžiť svätú omšu v tajnosti a budete na to potrebovať všetku odvahu, ktorú môžete získať tým, že sa budete ku Mne modliť a prosiť Ma, aby som vás urobil silnými.

 

Zmeny začnú pri samotnej najsvätejšej Eucharistii. Už čoskoro vám bude povedané, že sväté prijímanie, moja pravá prítomnosť, je v skutočnosti niečo iné.

 

Povedia vám, že to znamená rozličné veci. Je to však hanebná lož.

 

Najsvätejšia Eucharistia je moje Telo a moja Krv, ktoré sa vám dávajú na to, aby Mi umožnili naplniť vás mojim Duchom Svätým a poskytli vám tak potravu, ktorú potrebujete pre svoje duše.

 

Keď ten čas nastane a vy, moji Bohu zasvätení služobníci, budete konfrontovaní s novou modernou interpretáciou, potom budete vedieť, že nákaza (mojej Cirkvi) už začala.

 

Toto je čas, keď sa vám bude treba pripraviť. Zhromažďujte sa spolu a bráňte pravdu môjho ukrižovania. Neprijímajte lži, zmeny vo svätej omši a v najsvätejšej Eucharistii. Pretože ak tak urobíte, potom bude moja prítomnosť (vo sv. Eucharistii) pre všetky Božie deti stratená.

 

Nasledujte Ma. Toto je najväčšia výzva, ktorej kedy budete musieť čeliť, ale Ja vám udelím milosti, aby ste rozlíšili pravdu od svätokrádežného výmyslu (bludu), ktorý budete vyzvaní prijať v mojom svätom mene.

 

Musíte Ma teraz prosiť o pomoc touto modlitbou v rámci Modlitebnej kampane (56). Je pre kňazov, snažiacich sa uchrániť najsvätejšiu Eucharistiu.

 

 

"Ó, drahý Otče, v mene tvojho predrahého Syna, ktorý seba obetoval na kríži za celé ľudstvo, pomôž mi, aby som zostal verný pravde.

Prikry ma drahocennou krvou tvojho Syna a udeľ mi milosti, aby som Ti aj naďalej slúžil vo viere, dôvere a cti po zvyšok môjho kňazského úradu.

 

Nikdy nedovoľ, aby som sa odklonil od pravého významu obety svätej omše alebo od podávania svätej Eucharistie tvojim deťom.

Daj mi silu, aby som Ťa zastupoval a živil tvoje stádo spôsobom, akým musí byť živené: telom, krvou, dušou a Božstvom tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Amen."

 

 

Prosím vedzte, moji milovaní Bohu zasvätení služobníci, že Ja kráčam každý deň s každým jedným z vás.

 

Podopieram vás. Oprite sa o Mňa a ja vás zachovám blízko svojho svätého srdca v týchto časoch strašného súženia vo vnútri katolíckej Cirkvi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť