Posolstvo 448

30.05.2012 15:30

Posolstvo 448

30.05.2012 - 15:30 hod

Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa zintenzívnia muky, ktoré ti spôsobujú tí, ktorým chýba ozajstná pokora, ale ktorí pritom prehlasujú, že hovoria v mojom mene.

 

Nepočúvaj žiaden iný hlas okrem môjho. Nezapodievaj sa a ani neodpovedaj tým, ktorí Ma urážajú.

 

Oni dovolili ľudskej pýche, aby sa Mi postavila do cesty a potom, ako keby to ešte nestačilo, Ma aj prenasledujú.

 

Udalosti môjho Druhého príchodu sa budú podobať tým, ktoré sa udiali v čase môjho Prvého príchodu na zem.

 

Moje sväté slovo bude spochybňované, kritizované, odmietané a následne bude zavrhnuté.

 

Prví, ktorí Ma odvrhnú, budú moji vlastní – budú to tie duše, ktoré Ma milujú najviac. Postavia sa do prvých radov, aby ako prví hodili (do Mňa) kameň.

 

Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné.

 

Túto smrteľnú agóniu som prežíval kvôli hriechom ľudstva – nielen kvôli hriechom žijúcich v tom čase ale aj kvôli hriechom tých, ktorí Ma odmietajú dnes. Tí, ktorí Ma odmietajú dnes, Ma zraňujú väčšmi, pretože som zomrel kvôli ich hriechom. Nebolo nič, z čoho by si vzali ponaučenie.

 

A potom tí, ktorí sa Mi vysmievali a ktorí tým najostrejším tŕňom na tŕňovej korune prepichli moje oko, sú z radov tých zástupcov mojej Cirkvi na zemi.

 

Nebudú prijímať môj Druhý príchod a ani varovania, ktoré im teraz odhaľujem.

 

Každé slovo, ktoré moje pery vyslovia, hltajú pokorné duše ako deti v čase hladu.

 

Avšak tí, ktorí boli živení poznaním pravdy môjho učenia, odvracajú svoje hlavy a dívajú sa iným smerom.

 

Niet už viac pokory v dušiach mnohých mojich nasledovníkov, takže nebudú môcť mať úžitok z mojich mimoriadnych milostí.

 

Pokým sa nestanete maličkí v očiach Boha, nemôžete Ma počuť.

 

Pokým sa nezrieknete arogancie a pýchy, nepocítite moc Ducha Svätého.

 

Keď Ma dnes odmietate, vrážate prvý klinec do môjho zápästia.

 

Keď vy, moji Bohu zasvätení služobníci, znevažujete moje sväté slovo, ktoré vám teraz dávam, vrážate druhý klinec do môjho druhého zápästia.

 

Pretože tie úbohé duše, ktoré nemajú záujem o moje učenie ani o spásu, ktorú som dal svetu svojou smrťou na kríži, nemajú nikoho, kto by ich viedol.

 

Oni sú tými obeťami. Nie sú ku Mne vedení. Je im upieraná možnosť, aby sa pripravili na môj Druhý príchod.

 

Volám teraz ku všetkým mojim nasledovníkom, aby sa pripravili. Zápas medzi veriacimi sa už čo nevidieť začne. Jedna polovica nielenže tieto posolstvá odsúdi, ale sa ich pokúsi aj zakázať.

 

Druhá polovica ich použije na obracanie iných.

 

Tie prosté zblúdilé duše, ktoré Ma vôbec nepoznajú, Ma ihneď spoznajú, keď im počas Varovania vyjavím pravdu.

 

Bude pre nich ľahšie vidieť pravdu než pre tých, ktorí hovoria, že Ma milujú, no pritom Ma teraz odmietajú.

 

A to je dôvod, prečo sa musíte modliť za milosti, ktoré vám umožnia vidieť Ma, počuť Ma a ktoré Mi dovolia, aby som vás pripravil na môj Druhý príchod.

 

Nikdy sa nedomnievajte, najmä v týchto časoch konca, že bude jednoduché Ma naozaj nasledovať.

 

Pretože tentokrát už nebude stačiť vzdávať v tichosti úctu môjmu svätému slovu.

 

Budete ako nováčikovia v ktorejkoľvek armáde. Predtým, než budete dostatočne silní a statoční na to, aby ste šírili moje sväté slovo, budete musieť trénovať, obnovovať svoje duše a prostredníctvom sviatosti ku Mne prichádzať.

 

Vašou prvoradou úlohou bude šíriť modlitby mojej modlitebnej kampane.

 

Vy, moja armáda, povediete najväčšiu kampaň mojej svätej misie, aká kedy bola na zemi. Začnete v malom počte no rozrastiete sa na dvadsať miliónov.

 

Modlitby a utrpenie zvyšku mojej Cirkvi môžu byť dostatočné na to, aby zachránili celé ľudstvo. Nikdy nezabúdajte, že vaše modlitby môžu zachrániť duše aj tých najťažších hriešnikov – až takú moc má modlitba. A tak sa pripravte na to, že sa spoločne zhromaždíte. Pripravte sa dôkladne, pretože bude vynaložené úsilie, aby ste boli zastavení. Akceptujte hanlivé urážky, ktorými budete častovaní.

 

Vedzte, že bude predložený akýkoľvek argument na to, aby ste boli vo vašej misii zastavení. Ale vedzte, že som to Ja, kto vás vedie, usmerňuje a posilňuje.

 

Buďte si teda vedomí toho, že vy, moja armáda, budete zodpovedať za spásu miliónov duší – tých duší, ktoré by inak nemali žiadnu nádej.

 

Dovoľte mojej láske, aby sa dotkla vašej duše a spojila vás ako jeden, zjednotených so Mnou, vašim Ježišom.

 

Dovoľte Mi, aby som vás prikryl mojou drahocennou krvou a udelil vám milosti na to, aby vám pomohli zachovať si vašu vernosť ku Mne tak, že bez ohľadu na silu pokušenia nikdy neodmietnete moje volanie.

 

Žehnám vám všetkým – mojej mocnej armáde.

 

Pri vašom pochode do novej éry pokoja a mieru vás budem viesť na každom kroku tejto cesty.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť