Posolstvo 461

11.06.2012 12:02

Posolstvo 461

11.06.2012 - 12:02 hod

Modlite sa za kresťanské cirkvi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery

 

Všetky Božie deti sú všade po celom svete vyzývané, aby sa jednotne spojili a v tomto čase úpenlivo prosili o milosrdenstvo môjho Otca.

 

Deti vylejte svoje srdcia môjmu Otcovi a proste Ho, aby vás ochraňoval a pokryl predrahou krvou svojho Syna.

 

Odteraz musíte každý deň venovať pozornosť tomu, aby ste sa v mene Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, modlili k Bohu Otcovi za všemožnú ochranu pred zlými silami, ktoré sa teraz rozmáhajú v každom kúte sveta.

 

Modlite, modlite, modlite sa za kresťanské cirkvi na zemi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery.

 

Nikdy sa nevzdávajte nádeje, deti, pretože pokiaľ ste už raz sľúbili vernosť môjmu Synovi a modlíte sa za silu, potom vaše modlitby budú vypočuté.

 

Dnes vás prosím, aby ste pokračovali v modlení sa Kampane za obrátenie* a v modlitbe svätého ruženca ako aj Korunky Božieho milosrdenstva.

 

Tento mesiac je zasvätený obráteniu mnohých národov.

 

Treba pokračovať v pôste na záchranu duší a môže byť vykonávaný podľa možností každého z vás.

 

Deti, naďalej sa modlite za obrátenie, ktoré je tak prepotrebné v tomto čase.

 

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

 

 

Matka Spásy

 

 

 

___________________________________________________________

 

* Modlitba kampane za obrátenie (viď posolstvo z 31.05.2012 o 21:00 hod. pod názvom "Jún - mesiac kampane obrátenia"):

 

"Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým.

 

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše.

 

Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva.

 

Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

 

Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen."

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť