Posolstvo 466

16.06.2012 19:40

Posolstvo 466

16.06.2012 - 19:40 hod

— Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje slovo budú počuť milióny na celom svete, zatiaľ čo všetky Božie deti pripravujem na moje Božie milosrdenstvo.

 

Tí, ktorí majú dar Ducha Svätého, budú pri čítaní mojich posolstiev ihneď vedieť, že vychádzajú z mojich Božích úst.

 

Tí, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, no nie sú schopní Ma rozpoznať, sa ani tak nedokážu ubrániť tomu, aby aj naďalej čítali moje slovo, i keď proti Mne bojujú.

 

A hoci Ma odmietajú, napriek tomu sú ustavične priťahovaní k mojim posolstvám.

 

Či si neuvedomujú, že je to Duch Svätý, ktorý – aj keď v ich dušiach len drieme – ich ustavične ku Mne priťahuje?

 

Chcem im povedať toto - nadišiel čas, pretože vám už čoskoro budú počas Varovania ukázané vaše previnenia.

 

Vaša nenávisť k môjmu slovu vám bude odhalená a vtedy spoznáte pravdu.

 

Potom, keď sa tak stane, sa musíte pripojiť k vašim bratom a sestrám a bojovať za právo brániť moju Cirkev na zemi.

 

Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha, aby odhalila oheň a plamene môjho Božieho milosrdenstva.

 

Zem sa bude tak mocne otriasať, že žiaden človek nedokáže uniknúť mojim očiam, môjmu Duchu, ani môjmu daru.

 

Mnohí sa budú triasť od strachu, pretože až vtedy si mnohí vôbec po prvýkrát uvedomia svoje duše.

 

Spoznajú, že ich láska k ich vlastným telám a ku všetkým zmyslom, ktoré sa snažia živiť a uspokojovať, je ničotná.

 

Uvidia každú časť svojej duše, no nebude to prostredníctvom ich vlastných oči, ktorými to uvidia. Budú to moje oči, ktorými sa budú pozerať na svoje duše.

 

Budú sa cítiť zle a budú zhnusení tak, ako sa cítim Ja, keď vidím ohavnosť ich úbohých zlých skutkov.

 

Uvidia, ako podlo sa správali voči ostatným a zlo, ktoré spôsobili svojim blížnym – svojim bratom a sestrám.

 

Potom uvidia svoju sebeckú sebalásku, namyslenosť a lásku k falošným idolom a spoznajú, ako Ma to uráža.

 

Pretože tí, ktorých hriechy sú až príliš čierne, sa budú cítiť mizerne a budú pociťovať bolesť a nebudú schopní zniesť tú hrôzu z toho, čo budú musieť vidieť. Budú potrebovať všetku silu, aby vydržali očistu, ktorá je nevyhnutná na to, aby im umožnila prežiť a nasledovať cestu pravdy.

 

Je dôležité, aby ste pochopili, že Varovanie je práve toto. Prišiel som, aby som Božie deti upozornil, že ich hriechy môžu byť a budú odpustené.

 

Prichádzam, aby som im ukázal, ako to bude v Súdny deň. Bude to znamenať, že tí, ktorí Ma v tejto fáze budú prosiť, aby som ich vykúpil z ich hriechov, budú zachránení.

 

Tým, ktorí Ma budú ešte odmietať, bude poskytnutý čas na to, aby sa kajali, ale už nie príliš veľa. A pokiaľ budú ešte stále odmietať moju milosrdnú ruku, budem musieť ustúpiť (kvôli rešpektovaniu ich slobodnej vôle – pozn. prekl.).

 

Potom oddelím spravodlivých na jednu stranu a nespravodlivých na druhú stranu. Potom bude ešte jedna (posledná) príležitosť nájsť vykúpenie a tí, ktorí odmietnu moju ruku lásky a milosrdenstva, budú uvrhnutí do pekla.

 

Toto proroctvo bolo predpovedané už od počiatku času.

 

Vezmite si Varovanie k srdcu a spaste svoje duše, pokiaľ vám je ešte možné.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť