Posolstvo 469

20.06.2012 07:46

Posolstvo 469

20.06.2012 - 07:46 hod

Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť

 

Ako veľmi môj Syn v tomto čase trpí a ako je moje vlastné utrpenie prepojené s Jeho utrpením.

 

Tí, ktorí spôsobujú utrpenie iným, znova pribíjajú môjho Syna na kríž.

 

Vtedy, keď páchajú strašné veci, ktoré sú príčinou utrpenia, bolesti a smrti Božích detí, obnovujú muky môjho Syna na kríži.

 

Tí, ktorí nasledujú cestu podvodníka, sú každú sekundu pokúšaní padlými anjelmi, ktorých vedie satan.

 

Mnohí z nich to nevedia, preto sa musíte za nich modliť.

 

Mnohí z nich si neuvedomujú, že ich zlý zneužíva na svoje zámery, aby tým dosiahol zničenie ľudskej rasy.

 

Veľmi skoro budú satanom odhodení, keď mu už nebudú slúžiť na ďalšie účely.

 

Môj Syn bude (trpezlivo) čakať, aby takýchto hriešnikov znovu privítal vo svojom svätom náručí – až taký milosrdný On je.

 

Ničomné plány, páchané satanom, skryté pred zrakom všetkých, majú spôsobiť žiaľ môjmu Večnému Otcovi. Tým, že títo zatvrdilí hriešnici spôsobujú bolesť svojim bratom a sestrám, zraňujú Boha.

 

Nikdy si nemyslite, že dosiahnu všetko to, čo si predsavzali vykonať.

 

Mne, Božej Matke, Spoluvykupiteľke a Prostredníčke, boli dané milosti na zničenie hada.

 

Tým, deti, že ma poprosíte o pomoc, vám môžem ponúknuť ochranu pred strachom.

 

Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť.

 

Satan nemôže nikomu z tých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec, ublížiť ani na neho zaútočiť.

 

Tým, že sa budete modliť tri a viac ružencov, môžete túto ochranu rozšíriť aj na iných. Dokonca vtedy, ak by to robilo sto ľudí, by tak mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri satan.

 

Deti, musíte sa spolu schádzať a modliť sa za vašu ochranu.

 

Musíte byť veľkorysých sŕdc a modliť sa za vašich nepriateľov, pretože mnohí z nich si neuvedomujú, čo robia.

 

Tým, že budete úplne dôverovať môjmu Synovi a prijmete dary, ktoré vám teraz skrze svoje učenie a proroctvá prináša, sa môžete zbaviť všetkých vašich strachov.

 

Satan je kŕmený a živený strachom. Pozrite sa pravde do očí a použite modlitbu na oslabenie zlovestných plánov, ktoré sú realizované cez zlovestné skupiny, ktoré chcú zničiť ľudstvo.

 

Cíťte lásku môjho Syna tým, že sa Mu otvoríte cez vaše srdcia. Vaše starosti odovzdajte mne, Matke Spásy, a ja ich prinesiem môjmu Synovi.

 

Potom vás prikryjem mojim svätým plášťom a vy pocítite silu, aká môže prichádzať len z neba.

 

A až vtedy budete naplnení pokojom, odvahou a odhodlaním stať sa súčasťou Božej armády. Táto armáda, ktorá sa už formuje, je vytváraná zo zástupov naprieč všetkými národmi.

 

Budú pochodovať až do (víťazného) konca a nemôžu byť porazení.

 

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje volanie.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť