Posolstvo 485

07.07.2012 15:30

Posolstvo 485

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.07.2012 - 15:30 hod.

 

— Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, zraňuje Ma, keď ľudstvo prosím, aby počúvalo môj hlas a keď tí, ktorí Ma milujú, prehlasujú, že by som takýmto spôsobom nikdy nehovoril.

 

Keby len načúvali, potom by sa tým pozdvihlo moje srdce a oveľa viac duší by mohlo byť zachránených.

 

Oznámenia ohľadne príprav na môj Druhý príchod sú odovzdávané mojimi Božskými perami skrze tieto posolstvá.

 

Oznámenia ohľadne príprav na moje narodenie boli takisto dávané v predstihu cez mojich prorokov, aby upozornili Božie deti na príchod Mesiáša.

 

Prečo moji služobníci na zemi odmietajú prijať skutočnosť, že by môj Otec mohol posielať svojich prorokov na ohlasovanie môjho Druhého príchodu?

 

Ako málo toho v skutočnosti vedia o spôsobe, akým môj Večný Otec pripravuje ľudstvo na veľké udalosti.

 

Moje duchovenstvo – moji vysvätení služobníci – musia počuť moje volanie (práve) teraz, pretože potrebujem ich pomoc. A predsa mnohí z nich sa neunúvajú, aby Mi odpovedali. Odmietajú Ma cez tieto posolstvá.

 

Spoznajú pravdu, ale až potom, keď už bude príliš neskoro.

 

Nikdy sa, dcéra moja, neobávaj zverejňovať moje posolstvá a to aj tie, ktoré sa ti zdajú byť divné alebo desivé.

 

Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané.

 

Človeku neprislúcha, aby ti nariaďoval, aby si prestala oznamovať sväté Božie slovo.

 

Zostaň hluchá a nevšímavá voči znevažujúcim názorom, pretože nie sú dôležité.

 

Vám, ktorí sa nazývate kresťanmi a ktorí moje posolstvá zahŕňate vašim pohŕdaním, hovorím toto:

 

Tým, že moje slovo trháte na kusy, keď sa nad mojimi posolstvami pohoršujete a tým, že moje slovo zosmiešňujete, ste pretrhli puto, ktoré vás zväzovalo s mojim srdcom.

 

Nemôžete prijať moje posolstvá preto, lebo si myslíte, že Ma poznáte a že rozpoznáte moje slová, keď sú vyslovované. Avšak namiesto toho ste padli za obeť podvodníkovi, ktorý vás robí slepých voči pravde.

 

Ešte raz vás všetkých vyzývam, aby ste volali na Mňa, vášho milovaného Ježiša a dovolili Mi, aby som otvoril vaše srdcia.

 

Umožnite Mi, aby som vás naplnil mocou Ducha Svätého tak, aby ste Ma spoznali.

 

Kňazi – naliehavo vás prosím, aby ste pochopili, že nadišiel čas, aby sa naplnili proroctvá Daniela a aby som Ja, Baránok Boží, otvoril pečate z Knihy zjavenia.

 

Spomeňte si na môj prísľub.

 

Prídem znovu, aby som súdil živých i mŕtvych.

 

Môj prísľub, že prinesiem večný život všetkým tým, ktorí sú Mi verní, sa chystá naplniť.

 

Musíte sa postarať o to, aby ste boli náležite pripravení na túto slávnostnú udalosť.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť