Posolstvo 488

11.07.2012 19:30

Posolstvo 488

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.07.2012 - 19:30 hod.

 

— Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, v tomto čase znášaš moju bolesť, keď plačem kvôli množstvu Božích detí, ktoré zomierajú v stave smrteľného hriechu.

 

Je to natoľko bolestivé, že znova znášam tie strašné rany, ktoré Mi boli spôsobené počas môjho ukrižovania.

 

Dcéra moja, je dôležité, aby si pochopila, čo sa s tebou deje, pretože sa musíš pripraviť na to, ako sa vyrovnať s touto misiou, keď ti spôsobuje také utrpenie.

 

Zlé zaobchádzanie, ktoré v mojom mene znášaš, sa dalo očakávať.

 

Keď v minulosti hoc ktoré vyvolené duše oznamovali svetu moje sväté slovo, trpeli rovnakým ponižovaním ako trpíš teraz ty. Boli zosmiešňované, znevažované, považované za bláznov, a čo bolo ešte horšie, boli obvinené z toho, že sa dopúšťajú podvodu, ako keby hovorili lži.

 

Mňa takisto nazvali, že som luhár. Aj Mne sa vysmievali. Povedali, že som podvodník, šarlatán, protirečiaci Božiemu slovu.

 

Našli si akúkoľvek zámienku, len aby dokázali, že som klamárom.

 

Dokonca používali aj sväté Božie slovo môjho Večného Otca, aby sa pokúsili dokázať, že to, o čom som hovoril, protirečí Svätému Písmu.

 

Ktokoľvek môže povedať, že vystupuje v mene Božieho slova. Veľmi málo tých, ktorí hovoria, že dostávajú Božie slovo, je braných vážne. Obyčajne sú ignorovaní.

 

Ale tí, ktorí prehlasujú, že hovoria v mojom mene, no pritom tak nekonajú a zámerne rozširujú klamstvá, zožnú obvykle aplauz a sú prijímaní kvôli podvodnému vplyvu satana.

 

V prípade pravého proroka je moc môjho hlasu taká, že vyvolá veľmi silnú reakciu. V takých prípadoch ľudia buď moje slovo s láskou k pravde príjmu, alebo Ma úplne odmietnu.

 

Tí, ktorí Ma prijmú, budú cítiť dotyk mojej lásky vo svojich dušiach spôsobom, ktorý zapáli ich srdcia do tej miery, že pre nich nebude možné vrátiť sa späť.

 

Tí, ktorí Ma odmietnu, Ma nenechajú bez povšimnutia. Namiesto toho Ma budú zosmiešňovať a hanobiť moje sväté slovo so zlobou, ktorá je v protiklade ku kresťanským cnostiam, o ktorých tvrdia, že sú ich nositeľmi.

 

Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu, presne tak, ako to urobili, keď som chodil po zemi.

 

Nie sú v stave pochopiť, prečo moje slovo vyvoláva takú silnú odozvu. Boli pokúšaní Satanom, no nevedia to. Poľavili vo svojej ostražitosti a dovolili mu, aby zatemnil ich lásku ku Mne.

 

Nikto nenechá moje slovo bez povšimnutia. Nebudú toho schopní. Pretože tak alebo onak to vyvolá reakciu – buď v podobe lásky alebo v podobe nenávisti.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť