Posolstvo 507

27.07.2012 18:30

Posolstvo 507

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 27.07.2012 - 18:30 hod.

 

Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje želanie, aby sa zjednotili moji nasledovníci ako jedna armáda skrze tieto posolstvá, už prináša ovocie.

 

Moja armáda sa už sformovala a je zjednotená mocou Ducha Svätého, ktorý sa šíri ako požiar naprieč svetom.

 

Tí z vás, ktorí teraz prijímate moje pokyny – aj keď si možno myslíte, že pracujete spolu v malých skupinkách – musíte vedieť, že moja armáda teraz pozostáva z viac ako 25.000 obetavých bojovníkov, ktorí dostávajú moje modlitby Modlitbovej kampane každý deň.

 

Vaša oddanosť ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, Mi prináša toľko útechy a radosti, pretože vaše modlitby zachraňujú každú sekundu každého dňa milióny a milióny duší.

 

Keby ste videli ich vďačnosť, nikdy by ste sa neprestali modliť, taká je sila vašich modlitieb.

 

Satan kvôli tejto misii trpí a urobí všetko možné preto, aby ju prekazil.

 

Z tohto dôvodu nesmiete dovoliť, aby vás vonkajšie zastrašovanie tých, ktorí vás obviňujú z kacírstva, zdržiavalo od rozširovania mojich posolstiev.

 

Ak dovolíte iným, ktorí sa vás pokúšajú ponížiť alebo ktorí sa vysmievajú vašej viere, aby do vás vnášali zmätok, potom môže byť zachránených menej duší.

 

Uvažujte o tejto misii rovnakým spôsobom, ako keby ste pracovali pre zahraničnú humanitárnu organizáciu – pre tie skupiny ľudí, ktoré idú do spustošených krajín, aby zachraňovali životy tých, ktorí trpia hladom.

 

Je životne dôležité, aby ste prekonali všetky prekážky a poskytli pomoc obetiam. Jedna hodina oneskorenia môže rozhodnúť o živote a smrti. To isté platí aj o tejto misii.

 

Pozerajte sa dopredu, nevšímajte si zasahovanie tých, ktorí sa vás budú snažiť zdržiavať a kráčajte vpred.

 

Zhromažďujte ostatných na vašej ceste a veďte ich smerom k víťazstvu – víťazstvu spásy.

 

Vaša armáda sa rozrastá každým dňom. Držte sa mojej ruky, dokiaľ nedosiahneme armádu dvadsiatich miliónov, ako je mojim prianím, ktorá bude v prednej línii v boji proti antikristovi.

 

Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy.

 

Toto je môj prísľub. Lebo veľký počet Božích detí, naplnených jeho Božou láskou, porazí zlo.

 

Nezabúdajte, že láska je silnejšia ako nenávisť. Len láska v hojnosti môže vyhladiť zlo.

 

 

Váš Ježiš

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť