Posolstvo 603

30.10.2012 19:10

Posolstvo 603

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.10.2012 - 19:10 hod.

 

V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo Mňa,
vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz už musíš vedieť, že utrpenie, ktoré znášaš v mojom mene, bude trvať až do posledného dňa tejto misie.

 

Je to pre teba ťažké počúvať, ale vedz: Toto je najťažšia misia zo všetkých, aké si kedy mala. Budeš vrhnutá do pustatiny a budeš sa cítiť izolovaná a osamelá. Tvoj hlas budú ignorovať, ale moje sväté slovo sa dotkne sŕdc miliónov.

 

Po celý čas budeš dbať na moju svätú vôľu, aj keď sa často nebudeš cítiť dosť silná.

 

Tvoja slabosť je tvojou silou, pretože Mi dôveruješ. Preto ťa nikdy neopustím, ani neponechám bez pomoci iných. Napriek tomu budeš v tejto misii kráčať sama. Tvojím jediným spoločníkom budem Ja. Naše utrpenie spojím v jedno.

 

Ty, dcéra moja, budeš neustále potrebovať moju milosť, aby si vytrvala. Vytrvať v tejto misii a hlásať moje sväté slovo nevďačnému svetu nebude ľahké. Bude to vyžadovať veľkú rozhodnosť a odvahu.

 

Toto platí pre všetkých mojich učeníkov, vrátane tých, ktorí ma milujú, no neprijímajú tieto posolstvá.

 

Prekážky, ktorým budete čeliť, moja oddaná armáda, budú v tejto fáze misie pre všetkých z vás zväčšovať.

 

Musíte dôstojne prijať, že keď Ma nasledujete, budete trpieť. Veľmi málo duší dokáže znášať utrpenie, ktoré zasiahne každého, kto sa stotožňuje s mojim učením.

 

V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo mňa, vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky.

 

Nielenže vám to spôsobí nepríjemnosti, ak sa verejne vyznáte zo svojej oddanosti ku Mne, ale budete pre Mňa aj trpieť.

 

Pamätajte však, že utrpenie je zvláštna milosť. Je veľmi ťažké ho znášať a mnoho duší sa kvôli tomu odo mňa odvracia. Ale vy si musíte pamätať toto: Keď trpíte v mojom mene, Ja vás podržím a vylejem na vás moje milosti. Napriek vášmu utrpeniu vám to prinesie do duše pokoj.

 

Dcéra moja, prosím, nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa necíť opustená, lebo Ja som ti vtedy, keď sa cítiš sama, ešte bližšie. V týchto časoch utrpenia som ti ešte viac nablízku. Musíš stále prosiť o všetku pomoc, ktorú môžeš dostať, tak, že budeš žiadať moju milovanú Matku a všetkých svätých, aby ti prišli na pomoc.

 

Čoskoro uznáš, že nárast utrpenia je priamym dôsledkom odporu Zlého voči tejto misii. Je mimoriadne zdesený, lebo jeho boj sa už končí. Nenávidí ťa kvôli dušiam, ktoré sú prostredníctvom tejto misie zachraňované.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť