Posolstvo 604

01.11.2012 18:00

Posolstvo 604

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.11.2012 - 18:00 hod.

 

Bola vám daná výzbroj. Používajte ju.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte teraz povstať a zhromaždiť sa zjednotení v láske, aby ste sa pripravili na ťažké časy, ktoré sú pred vami.

 

Vy, moja silná armáda, ste požehnaní a chránení pečaťou môjho Otca, pečaťou živého Boha.

 

Pri tom všetkom, čo na vás budú zo všetkých strán hádzať, pamätajte, že Ja som s vami.

 

Mnohé udalosti, vrátane prírodných otrasov, vojen, rozkolu v mojej Cirkvi na zemi, diktatúr v každom z vašich národov – v samom jadre prepojených do jedinej – sa odohrajú naraz.

 

Toľké rozkoly spôsobia mnoho sĺz a škrípanie zubami, ale jedna vec zostane nedotknutá. Bude to Božia moc a jeho láska ku všetkým jeho deťom.

 

Tento boj sa rozpúta pred celým svetom a vy, moja armáda, sa nesmiete triasť od strachu. V mojom kráľovstve je všetko tak, ako má byť a vy tam máte zaistené svoje miesto. To kvôli druhým sa musíte teraz znepokojovať.

 

Dostali ste výzbroj. Používajte ju. Modlitby mojej modlitbovej kampane pomôžu zmierniť mnohé hrôzy, zapríčinené hriechmi ľudstva. Prosím, modlite sa túto modlitbu na zmiernenie trestov.

 

Toto je modlitba "Za zmiernenie trestov" v rámci Modlitbovej kampane (83):

 

 

"Ó, drahý Otče, Najvyšší Bože, my, tvoje úbohé deti, padáme na tvár pred tvojím majestátnym trónom na nebesiach. Vrúcne Ťa prosíme, odstráň zo sveta zlo. Úpenlivo Ťa prosíme o milosrdenstvo pre tie duše, ktoré spôsobujú strašné útrapy tvojim deťom na zemi. Prosíme Ťa, odpusť im. Prosíme Ťa, zbav nás antikrista, len čo sa nechá spoznať. Prosíme Ťa, drahý Pane, zmierni svoju trestajúcu ruku. Prosíme, prijmi radšej naše modlitby a naše trápenia na zmiernenie utrpenia tvojich detí v týchto časoch. Dôverujeme Ti. Zvelebujeme Ťa. Ďakujeme Ti za nesmiernu obetu, ktorú si podstúpil, keď si poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby nás oslobodil od hriechu. Opäť vítame tvojho Syna ako Spasiteľa ľudstva. Prosíme Ťa, ochraňuj nás. Zbav nás všetkého zlého. Pomáhaj našim rodinám. Zmiluj sa nad nami. Amen."

 

 

Vy, moja armáda, ste v každom smere pripravení. Jediné, čo musíte robiť, je dôverovať Mi. Keď Mi budete úplne dôverovať, dokážete Mi, vášmu Ježišovi, odovzdať všetku vašu lásku, vaše utrpenie, vaše starosti a bolesti.

 

Keď sa tak stane, potom musíte všetko ponechať v mojich svätých a milosrdných rukách.

 

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť