Posolstvo 607

04.11.2012 17:45

Posolstvo 607

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.11.2012 - 17:45 hod.

 

Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech si žiaden človek nikdy nemyslí, že môže zostať pevný vo svojej viere bez toho, že by nemusel za toto právo bojovať.

 

Je mnoho prekážok, ktoré bránia vašej viere v Boha a len tí, ktorí vytrvajú v modlitbe, si vo svojich dušiach môžu udržať živý plameň lásky k Bohu.

 

Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi. Je to podobné tomu, ako keď kráčate celé kilometre bosí a zakúšate každé poranenie, každú ostrú bolesť a potkýnate sa na každom kroku. Preto mnohé dobre zmýšľajúce duše odpadnú na pokraji cesty, keďže cesta je taká namáhavá.

 

Keď Ma nasledujete, vaša cesta bude vždy bolestivá. Nikdy nebude ľahká, pokým nepoviete: "Ježišu, vezmi moju bolesť, uzdrav ma a vezmi môj kríž."

 

Len potom bude pre vás ľahšie nasledovať Ma na mojej ceste do môjho slávneho Kráľovstva.

 

Všetci, čo milujú Boha, budú teraz zakúšať ukrižovanie, každé jeho štádium – až do posledného dňa.

 

V čase, vedúcom k môjmu Druhému príchodu, budú musieť kresťania a všetci tí, ktorí milujú môjho Otca - Najvyššieho Boha, vytrpieť muky mojej agónie ukrižovania.

 

Začne to obvineniami, že Boh neexistuje.

 

Mňa odsúdili ako Božieho Syna. Teraz bude odmietnutý Najvyšší Boh.

 

Všetci veriaci budú trestaní a prenasledovaní, keď sa časom zavedú pohanské zákony. A predsa mnohí, ktorí nepoznajú cesty Pánove, si nebudú všímať toľkú zlobu, tak veľmi budú polapení vo svojej honbe za osobnými pôžitkami.

 

Potom budú vymerané tresty tým, ktorí sa odvážia verejne prejaviť oddanosť jedinému pravému Bohu. Nebudú ich trpieť a budú sa musieť skrývať, aby mohli uctievať môjho Otca.

 

Denné obety, sväté omše, nakoniec prestanú tak, ako to bolo predpovedané, pretože falošný prorok vyhlási, že sa bude slúžiť nová forma omše a povie, že jej stará podoba už viac nie je vhodná.

 

Moja prítomnosť vo svätej Eucharistii bude zrušená a Chlieb života už viac nebude sýtiť Božie deti. A potom padne Božia ruka na pohanov, ktorí sa opovážia tvrdiť, že hovoria v Božom mene. Ich oddanosť šelme ovplyvní mnohých a tých, ktorí sa nechajú oklamať, privedú do väzenia temnoty.

 

Rozdelenie bude narastať, až sa nakoniec budú musieť rozhodnúť všetky Božie deti. Buď budú nasledovať falošnú ilúziu, ktorú im predloží falošný prorok, tvrdiaci, že hovorí v mene Boha, alebo budú nasledovať pravdu.

 

Nikdy neverte tomu, že budete dostatočne silní na to, aby ste vydržali tento tlak zo strany tých falošných kňazov, ktorí budú reprezentovať šelmu. Ich vplyv bude obrovský. Bez mojej pomoci budete v pokušení odvrátiť sa od môjho učenia.

 

Zobuďte sa skôr, než nastanú tieto časy. Volajte ku Mne o pomoc každý deň.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť