Posolstvo 619

19.11.2012 09:00

Posolstvo 619

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.11.2012 - 09:00 hod.

 

Zmätok bude očividný vo všetkých kútoch zeme
a len slepý nebude vidieť zmeny

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je len jedna cesta k večnému životu, a to cezo Mňa, Ježiša Krista. Je však veľa ciest, ktoré vedú ku Mne.

 

Pre mnohých, ktorí nasledujú moju pravdu, bude ľahšie ju nájsť, než pre tých, ktorí pravdu síce poznajú, ale Boha neuctievajú.

 

Vy, moji nasledovníci, musíte chápať, že tí medzi vami, ktorí poznáte pravdu, no len sa nečinne prizeráte a dovoľujete, aby sa Božie slovo pokladalo za lož, ste predo Mnou, vaším Ježišom, za to zodpovední.

 

Nikdy neprijímajte zákony, ktoré uctievajú satana. Vo vašich srdciach spoznáte, ktoré zákony tým mienim, keď ich pred vás postavia. Lebo vtedy vo vás vyvolajú rovnaký odpor, aký vyvolávajú vo Mne.

 

Nech je známe, že sa začal boj proti Božiemu slovu. Spôsob, akým sa to udeje, sa pre vás stane zrejmým.

 

Dôjde k mnohým zmenám v mojich cirkvách na zemi, k mnohým skúškam medzi mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi, k bojom medzi národmi a ku konfliktu v Izraeli a to všetko bude súčasne naberať na intenzite.

 

Zmätok bude očividný vo všetkých kútoch zeme a len slepý nebude vidieť zmeny všade vôkol vás. Každého z vás sa to nejakým spôsobom dotkne, ale vedzte toto:

 

Sľúbil som vám, že budem s vami, že vás budem sprevádzať na každom kroku, zmierňovať vašu bolesť zakaždým, keď pri vašom hľadaní pokoja, lásky a harmónie narazíte na kameň.

 

Držte sa Ma. Prebývajte v blízkosti môjho Najsvätejšieho srdca a dovoľte Mi, aby som vás zachoval pri sile.

 

Kráčajte touto džungľou bolesti a zmätku s vierou vo vašom srdci a dôverou vo Mňa, vášho Ježiša a prežijete.

 

Nikdy nedovoľte, aby ktokoľvek vnášal pochybnosti do vášho svedomia alebo vašej vernosti k Božej pravde bez ohľadu na to, ako presvedčivo by tieto aj vyznievali. Bez ohľadu na to, koľko takzvaných tolerantných zákonov vám nanútia, aby ste ich prijali.

 

Vo svojich srdciach budete vedieť rozdiel medzi pravdou a výmyslom.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť