Posolstvo 651

20.12.2012 19:15

Posolstvo 651

Posolstvo Boha Otca, prijaté 20.12.2012 - 19:15 hod.

 

Nadišiel čas pre veľkú zmenu,
ktorá bude prospešná pre všetkých

 

Moja najdrahšia dcéra, volám ku všetkým mojím deťom, aby zvelebili meno môjho Syna Ježiša Krista a preukázali Mu úctu, ktorá Mu prináleží medzi ľuďmi.

 

Moji anjeli plesajú a radujú sa v mojom svätom kráľovstve kvôli milosrdenstvu, ktoré má byť vďaka môjmu Synovi poskytnuté všetkým.

 

Tento veľký Boží dar (Varovanie - pozn. prekl.) bude použitý na porazenie temnoty, ktorá pokrýva zem. Vďaka môjmu Božiemu zásahu budem schopný zachrániť väčšinu mojich detí.

 

Tieto Vianoce, ktoré sú časom veľkej radosti, kedy oslavujete narodenie Spasiteľa, ktorého som dal svetu, sú bodom obratu v dejinách ľudského rodu.

 

Ja, ako váš Otec, vám všetkým žehnám a s hlbokým súcitom vám udeľujem tento veľký dar milosrdenstva. Zhromažďujem vás, celé moje stvorenie, aby som vás mohol očistiť od každej pochybnosti, každého hriechu a každého rúhania sa proti zákonom môjho kráľovstva.

 

Táto veľká očista zeme potrvá nejaký čas, ale Ja urýchlim tieto časy prenasledovania.

 

Vaše utrpenie, vzišlé z rúk skorumpovaných vlád, ktoré neakceptujú moje zákony, bude ťažké, ale nepotrvá príliš dlho.

 

Poskytnem všetkým mojim nepriateľom čas, aby otvorili oči pre pravdu nádherného raja, na ktorý som čakal, aby bol odhalený svetu.

 

Radujte sa. Velebte môjho Syna, pretože kvôli Nemu vám ponúkam Nový raj, kde bude nastolené panstvo, ktoré som Mu prisľúbil.

 

Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých.

 

Svet sa stane svedkom mojej moci, ktorá sa mu ukáže v celej jej sile a nádhere.

 

Ja som začiatok. Ja som koniec. To staré bude nakoniec nahradené mojim novým kráľovstvom – Novým rajom.

 

Zem bola poškvrnená hriechom Adama a Evy. Dokonalé stvorenie človeka bolo zmarené vtedy, keď hriech privodil koniec daru nesmrteľnosti. Už čoskoro zvrátim všetko to, čo bolo poškvrnené zamorením, spôsobeným satan a jeho démonmi. Oni už viac nebudú pánmi pokušenia.

 

Teraz pošlem môjho Syna, aby si nárokoval trón, ktorý bol pre Neho vytvorený.

 

Boj o tento trón je urputný, no moja moc zvíťazí a každý zázrak sa použije na to, aby moja rodina bola bezpečne privedená späť do Najsvätejšieho Božského srdca môjho Syna.

 

Vy, moje deti, ste zblúdené a v bolesti. Posielam teraz môjho Syna, aby započal proces vašeho vzatia do vášho právoplatného domova.

 

Milujem vás, moje najdrahšie deti. Nikdy som vás neopustil, hoci by bolo odpustiteľné, ak by ste tomu uverili.

 

Teraz ste volaní. Žiaden človek nebude vylúčený z tohto oznámenia z neba.

 

Modlite sa, deti, aby všetci odpovedali na milosrdenstvo môjho Syna.

 

 

Váš milovaný Otec

Najvyšší Boh

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť