Posolstvo 660

29.12.2012 19:36

Posolstvo 660

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.12.2012 - 19:36 hod.

 

Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, znova hovorím všetkým vám, mojim drahým učeníkom, aby ste nemali strach. Aj keď sa stanete svedkami nadchádzajúcich udalostí, ktoré vás môžu znepokojovať, zapamätajte si tieto moje sväté slová, ktoré vám teraz dávam.

 

Moja láska k ľudstvu je taká veľká, že odpúšťam ľahko každý hriech bez ohľadu na to, aký je urážlivý, pokiaľ hriešnik prejaví skutočnú ľútosť. Nikdy sa Ma neobávajte, ak Ma naozaj milujete, pretože Ja vás vždy ochránim. Áno, budete trpieť v mojom mene, keď pôjdete za Mnou. Je to však niečo, čo musíte prijať. Je to taká malá cena, ktorú musíte zaplatiť za slávu, ležiacu pred vami.

 

No obávať by sa mali tí, ktorí predo Mnou kráčajú v mylnom presvedčení, že vo svojich životoch nepotrebujú Božiu prítomnosť. Tí hriešnici, ktorí nikdy neprejavia výčitky svedomia, pretože sú presvedčení, že majú pod kontrolou svoj vlastný osud, padnú do priepasti. Túto pascu, ktorú na nich nastražil zloduch, je možné prirovnať k tykajúcej bombe. Každou minútou, ktorou sa Ma naďalej zriekajú, sa kráti ich čas. Zostáva im už len málo času na to, aby sa vykúpili v mojich očiach.

 

Vedzte, že sa teraz kvôli boju o duše rozostavili dve armády, aby sa pripravili na boj. Čas napreduje, tak buďte prosím vždy pripravení.

 

Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri. Obávajte sa ale šelmy, ktorá vytvorí zdanie, akoby prichádzala v pokoji, no v skutočnosti prichádza preto, aby vás zničila. On, zloduch a jeho nasledovníci na zemi sú tí, ktorých by ste sa mali obávať. Nie však Mňa.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť