Posolstvo 663

01.01.2013 19:20

Posolstvo 663

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.01.2013 - 19:20 hod.

 

Boží chrám bude znesvätený na nepoznanie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastal nový úsvit a začali sa zmeny v príprave na môj Druhý príchod.

 

Vojnové konflikty na Blízkom východe sa teraz budú stupňovať a mnohí zomrú rukami zlovestnej skupiny. No oni, táto zlovestná skupina, budú zastavení rukou môjho Otca. Každý jeden z nich bude zrazený k zemi, pretože sú veľkou hrozbou pre Božie deti.

 

Moje plány sa už stávajú zjavnými a tí, ktorých som si vybral medzi vami na to, aby viedli zvyšok mojej Cirkvi, rýchle vybudujú základne po celom svete. Budú to miesta, kam pôjdete, aby ste Ma v pokoji uctievali v čase, keď vo vašich kostoloch už nebudete vítaní takým spôsobom, ako by ste mali byť.

 

Vaše kostoly už nebudú viac ničím iným, ako len miestom zábavy, kde sa budú predvádzať pohanské rituály a hudba v starostlivo zinscenovaných ceremóniách. Tieto budú pôsobiť zdaním, ako by sa nimi uctieval Boh. Žiaľ, namiesto toho budú vzdávať poctu hriešnym úkonom, o ktorých prehlásia, že sú v súlade s mojim učením.

 

Mnohí sa už čo nevidieť sami predstavia ako noví Boží služobníci. Veľa z nich nebolo nikdy pripravovaných v kresťanských cirkvách a preto ani nebudú schopní podávať sviatosti Božím deťom. Budú to podvodníci. Všetkým budú diktovať údajnú pravdu toho, o čom budú tvrdiť, že je to Božím učením vo svete dneška. Ich lži sa dostanú do uší ľudí na celom svete.

 

Mnohých bude priťahovať to, čo budú vnímať ako nový, svieži prístup k môjmu učeniu a Božej láske. To všetko bude hrozné klamstvo. Mnohí budú oklamaní, keď prímu nové jednotné svetové náboženstvo.

 

Zatiaľ, čo sa falošná cirkev bude rozrastať a priťahovať mnohé celebrity, médiá a mnohých politických vodcov, bude rásť aj zvyšok mojej Cirkvi. Mnohí moji vysvätení služobníci Mi budú neverní a pripoja sa k novému svetovému náboženstvu, kde ich budú vítať s otvorenou náručou.

 

Títo podvodníci budú všade spôsobovať hrozné útrapy kresťanom, ak nepríjmu túto novú, politicky schválenú kultúrnu organizáciu, ktorá sama seba nazve Božou cirkvou.

 

Aj keď sa kresťania stanú hlavným cieľom nenávisti, dom Izraela bude tiež prenasledovaný a zo židov spravia obetných baránkov v tejto vojne o duše.

 

Nič z toho, čo budete zo začiatku vidieť, sa vám nebude zdať navonok iné. Avšak už čoskoro uvidíte honosnú a impozantnú budovu v Ríme, ktorá sa stane miestom stretnutí. Budú tam vítané všetky náboženstvá, až kým im nebude nanútené, aby zhltli lži, ktoré im budú predkladané Novým svetovým poriadkom.

 

Časom nebude prípustné, aby sa verejne prevádzali určité kresťanské zvyky a obyčaje.

 

Bude sa to vzťahovať na sviatosť krstu a svätého prijímania. Budú ich považovať za neprijateľné v modernom a sekulárnom svete a vy zistíte, že vám nie je umožnené, aby ste ich prijímali. Sviatosť manželstva bude zmenená a manželstvo sa stane dostupným už len v zmenenej forme. Jediný spôsob, ako bude v tom čase možné prijímať pravé sviatosti, bude cez moju zvyšnú Cirkev.

 

Vám, mojim vysväteným služobníkom, ktorí budete znášať utrpenie v mojom mene, keď budete bojovať za zachovanie sviatostí a svätej omše, dávam na vedomie toto: Vašimi posvätnými sľubmi máte voči Mne záväzok a preto nesmiete byť nikdy v pokušení, aby ste sa odklonili od pravdy. Bude na vás vyvíjaný nátlak, aby ste opustili cesty Pánove. Váš hlas bude iba nepatrným šepotom, keď sa bude nepriateľ pokúšať prehlušiť pravdu Božieho slova.

 

Zhromažďujte sa. Spájajte sa. Pretože už veľmi skoro bude znesvätený Boží chrám na nepoznanie. Jediné, čo musíte urobiť, je to, že Ma budete nasledovať a počúvať vaše srdce a svedomie. Buďte vždy pripravení na túto ťažkú cestu, ktorá je pred vami. Budete potrebovať všetku vašu odvahu, silu a výdrž.

 

Vedzte, že na konci tejto cesty budem na vás čakať, aby som vás privinul do svojej svätej náruče a priviedol do bezpečného útočiska môjho Nového raja.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť