Posolstvo 664

02.01.2013 16:29

Posolstvo 664

Posolstvo Panny Márie, prijaté 02.01.2013 - 16:29 hod.

 

Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na
strane zloducha a odmietnu môjho Syna

 

Moje dieťa, mnohé sa teraz udeje vo svete a mnohé udalosti sú nevyhnutné kvôli očiste Božích detí.

 

Je dôležité, aby srdcia všetkých boli otvorené pre pravdu, pre sväté Božie slovo. Dokiaľ neotvoria svoje srdcia, nebudú schopní prijať pravdu zasľúbenia, ktoré dal môj Syn ľudstvu.

 

On znovu príde a to už onedlho, aby na zemi získal nazad svoje kráľovstvo, ktoré bude vyslobodené zo zlovestného satanovho zovretia. Všetkým Božím deťom bude ponúknutá sloboda, ktorú potrebujú na to, aby boli v jednote s mojim Synom.

 

Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna. Budú takí slabí, že nepríjmu jeho zasľúbenie a budú aj naďalej vedení svetskými ambíciami.

 

Prosím vás, deti, buďte veľkorysé k týmto dušiam. Oni nielenže odmietnu milosrdenstvo môjho Syna, ale budú aj prenasledovať a zosmiešňovať všetky tie statočné duše, ktoré povstanú a budú hlásať Božiu pravdu.

 

Deti, vytrvajte v každodenných modlitbách a potom všetky vaše obavy, ktoré by ste mohli mať, odovzdajte môjmu Synovi. On vás miluje a praje si z vás sňať všetky tieto starosti a bolesti. Poďte ku mne, vašej milovanej Matke a ja Ho poprosím, aby vás posilnil vo vašej vernosti a oddanosti k Nemu.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť