Posolstvo 667

03.01.2013 21:10

Posolstvo 667

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.01.2013 - 21:10 hod.

 

Obraciam sa na všetkých, ktorí si nie sú istí, či existujem alebo nie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, obraciam sa na všetkých, ktorí si nie sú istí, či existujem alebo nie.

 

Uvedomujem si, aké ťažké je pre vás uveriť v iný život ako ten, ktorý teraz žijete. Viem, že je to pre vás ťažké, aby ste akceptovali moju Božiu prítomnosť. Avšak vedzte, že keď niekoho milujete, že je to Božia prítomnosť vo vašej duši, ktorá umožňuje tento dar. Využite túto lásku tým, že na Mňa zavoláte a ja prehovorím k vášmu srdcu.

 

Toto je doba, kedy inštinktívne už veľmi skoro poznáte, že mnohé udalosti vo svete spôsobuje zlo, prítomné v srdciach ľudí spolu s ukrutnosťou v ich dušiach.

 

Toto je čas, kedy spôsobím, aby bolo počuť môj hlas medzi vami. Hovorím cez mojich prorokov, aby som vás osvietil a mohol vám tak ukázať moju lásku, ktorú pre vás prechovávam. Neodťahujte sa odo Mňa. Vo vašej duši je iskra poznania, ktorou Ma spoznáte. Teraz pre vás nastal čas, aby ste sa zamysleli nad svojou budúcnosťou, pretože musíte vedieť toto. Bezo Mňa, bez mojej lásky a môjho milosrdenstva nikdy nenájdete pokoj.

 

Ja som pravda. Prinášam správy, ktoré vám nemusia lahodiť, ale hovorím pravdu. Pravda sa spočiatku ťažko prijíma, pretože odhaľuje zlo práve tak, ako aj dobro. Ľudia túžia vidieť len príjemnú stránku, ale veľmi často sa pravda ukrýva za zovňajškom prívetivých zdvorilostí. Mnohí nedokážu zniesť pravdu – existenciu Boha, stvoriteľa všetkých vecí – no sú ochotní prijať lži, ktoré sa im podsúvajú.

 

Sú to len povrchné, bezvýznamné formulky na pozdvihnutie nálady. Dokážu vás rozptýliť a dať vám falošný pocit istoty. Avšak nemajú žiadnu substanciu.

 

Nezabúdajte, že váš čas na zemi je jednoducho len exilom, ktorého príčinou je hriech.

 

Prišiel som spasiť ľudstvo od hriechu, keď som prišiel prvý raz. Žiaľ, nebol som vítaný. Bol som zavraždený a zomrel som na kríži skôr, ako som mohol uplatniť svoj nárok na moje kráľovstvo. Teraz prídem znova, ako bolo predpovedané, aby som si vyžiadal moje kráľovstvo, ktoré Mi bolo prisľúbené mojim milovaným Otcom. Tento raz vás všetkých pripravím na túto udalosť, pretože vám teraz dávam prísľub najväčšieho daru zo všetkých.

 

Vy ste Božie deti a je jedno, či túto skutočnosť akceptujete alebo nie. Ste nesmierne milovaní. Osvietim vás, ak ku Mne prídete a poprosíte Ma, aby som vám pomohol. Nie je sa čoho obávať, pretože Ja som váš milovaný Ježiš a pre vás som zomrel smrťou nesmiernych múk. Vaše vlastné utrpenie, keď zmätene blúdite a keď je pre vás nemožné nájsť pokoj, je už takmer u konca.

 

Poďte, nasledujte Ma. Mám veľké plány a všetci uvidia dôkaz môjho Božstva. Dokonca aj tí, ktorí Ma naďalej odmietajú, budú konfrontovaní s pravdou, keď môj slávny Druhý príchod uvidí viac ako sedem miliárd ľudí.

 

Potom už nikto nebude popierať moju existenciu. Nebudú to môcť, no napriek tomu mnohí odmietnu prijať nové kráľovstvo, ktoré zjavím všetkým Božím deťom.

 

Neodvracajte sa, pretože Ja túžim po tom, aby som vás zachránil a vzal vás a celé ľudstvo do dedičstva, pre ktoré ste boli všetci zrodení.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť