Jednotlivé posolstvá

Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!

  

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

 

 

Tu sú chronologicky uvádzané a do slovenského jazyka už preložené jednotlivé posolstvá s aktívnymi odkazmi v názve. Kliknutím na názov posolstva sa dostanete k jeho obsahu.

 

001.  08.11.10   Prvé posolstvo Panny Márie

002.  09.11.10   Prvé posolstvo Ježiša Krista

003.  11.11.10   Ľudstvo stojí pred konečnou očistou

004.  11.11.10   Druhé posolstvo Panny Márie

005.  12.11.10   Hriechy mi lámu moje Sväté srdce

006.  12.11.10   Táto kniha zmení životy a zachráni duše

007.  13.11.10   Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

008.  14.11.10   Znak konca časov ale Božia sláva sa navráti na Zem

009.  15.11.10   Môj Druhý príchod

010.  15.11.10   Globálna moc, Antikrist a znak šelmy

011.  16.11.10   Varovanie pre klérus

012.  16.11.10   Odlož všetky pochybnosti stranou

013.  18.11.10   Posolstvo agnostikom a ateistom

014.  20.11.10   Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

015.  21.11.10   Obrátenie

016.  21.11.10   Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému

017.  22.11.10   Veľké varovanie je dar z milosti

018.  23.11.10   Varovanie pred atómovou vojnou

019.  23.11.10   Schody k duchovnej dokonalosti

020.  26.11.10   Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

021.  26.11.10   Kniha Zjavenia

022.  26.11.10   Výzva pre veriacich obracať stratené duše

023.  29.11.10   Prenasledovanie pravých vizionárov

024.  30.11.10   Hľadanie blahobytu

025.  07.12.10   Výstraha ľudstvu, aby pochopilo pravdu

026.  11.12.10   Budúci život

027.  16.12.10   Výzva k zastaveniu vraždenia interrupciou

028.  18.12.10   Kniha pravdy

029.  20.12.10   Veľké súženie

030.  20.12.10   Tretie posolstvo Panny Márie

031.  21.12.10   Bolesť, ktorú dnes Ježiš trpí

032.  24.12.10   Prečo Som sa stal človekom

033.  25.12.10   Falošní učitelia a proroci

034.  25.12.10   Slávenie vianoc

035.  28.12.10   Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov

036.  01.01.11   Cenzúra médií a iné cenzúry

037.  02.01.11   Ako je Varovanie darom pre ľudstvo

038.  11.01.11   Rok 2011 je rokom očisťovania

039.  12.01.11   Varovanie - Druhý príchod je blízko - šanca zachrániť si dušu

040.  14.01.11   Ako sa dostať do neba - účel utrpenia

041.  16.01.11   Niesť Môj kríž

042.  24.01.11   Ako ľahko je zhrešiť

043.  28.01.11   Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia

044.  05.02.11   Láska je cestou k spáse

045.  06.02.11   Globálne obrátenie sa čoskoro udeje

046.  07.02.11   Zverejnite Moje posolstvá na celom svete

047.  12.02.11   Posolstvo Ducha Svätého

048.  17.02.11   Revolta arabského sveta - traja svetoví lídri budú zavraždení

049.  19.02.11   Posledné posolstvo do zväzku (knihy) "Varovanie"

050.  03.03.11  Zánik demokracie - kňazi budú sužovaní

051.  05.03.11  Všetci kresťania - konajte teraz pokánie, katolíci - modlite sa za pápeža Benedikta

052.  06.03.11  Slová útechy tým, ktorí spochybňujú tieto posolstvá

053.  11.03.11  Človek bude v tomto roku očisťovania potrestaný

054.  18.03.11  Zemetrasenie v Európe a svetová vojna

055.  21.03.11  Modli sa za tých, ktorí ti spôsobujú bolesť

056.  24.03.11  Význam a sila modlitby