Posolstvá v blokoch

Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!

  

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

 

 

Tu sú chronologicky uvádzané a do slovenského jazyka už preložené posolstvá zoskupené v blokoch s aktívnymi odkazmi v názve bloku, ktorý obsahuje 5 chronologicky za sebou nasledujúcich jednotlivých posolstiev. Kliknutím na názov bloku sa dostanete k jeho obsahu.

 

01.Blok   08.11.10 – 11.11.10   Posolstvá 001–005

02.Blok   11.11.10 – 15.11.10   Posolstvá 006–010

03.Blok   16.11.10 – 21.11.10   Posolstvá 011–015

04.Blok   21.11.10 – 26.11.10   Posolstvá 016–020

05.Blok   26.11.10 – 07.12.10   Posolstvá 021–025

06.Blok   11.12.10 – 20.12.10   Posolstvá 026–030

07.Blok   21.12.10 – 28.12.10   Posolstvá 031–035

08.Blok   01.01.11 – 14.01.11   Posolstvá 036–040

09.Blok   16.01.11 – 06.02.11   Posolstvá 041–045

10.Blok   07.02.11 – 03.03.11   Posolstvá 046–050

11.Blok   05.03.11 – 21.03.11   Posolstvá 051–055

12.Blok   24.03.11 – 13.04.11   Posolstvá 056–060

13.Blok   14.04.11 – 16.04.11   Posolstvá 061–065

14.Blok   16.04.11 – 20.04.11   Posolstvá 066–070