Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

Posolstvá Varovania - apríl 2013

 

780. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 27.04.2013 - 13:20 hod.

Každý deň sa musíte opýtať samých seba:
Schvaľoval by Boh moje dnešné skutky?

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím objasniť každému človeku, ktorý dnes žije na tejto zemi, dôležitosť času, ktorý mu bol daný. Nikdy som nezasahoval do vôle človeka, pretože je to jeden z najväčších darov, daných ľudstvu a nikdy nemôže byť vzatý preč. Na druhej strane je to satan, ktorý zasahuje do slobodnej vôle človeka a hneď od začiatku sa neúprosne snažil zotročiť ľudského ducha a ukradnúť jeho dušu.

Preto je to práve slobodná vôľa, daná človeku, ktorá je vyhľadávaná zlými duchmi. Ale je to tiež vďaka slobodnej vôli človeka, že dvere do môjho kráľovstva možno odomknúť. Pretože ste telo a preto ste smrteľní, je teraz ten jediný čas, ktorý máte na to, aby ste sa pripravili na večný život. Nikdy nesmiete na to zabúdať. Musíte byť vždy pripravení, pretože rovnako, ako vám môj Otec dal život, tak ho tiež môže vziať v každom okamihu ktoréhokoľvek dňa.

Keby ste mali dnes zomrieť, boli by ste pripravení prísť predo Mňa? Viete, akých chýb a akých činov ste sa dopustili a akú nenávisť, ktorá bude predo Mnou odhalená, ste voči vášmu blížnemu prejavili? Na to, aby ste dostali večný život, musíte vedieť, čo musíte vykonať teraz a dnes, aby ste sa v mojich očiach očistili.

Tým, ktorí na jednej strane ospravedlňujú hriech a ubližujú iným a na druhej strane sa potom modlia a vedú život, o ktorom vravia, že je Mne oddaný, hovorím toto: Každou hodinou Ma vašim pokrytectvom zraňujete. Každým dňom sa vaša duša väčšmi vzďaľuje odo Mňa. Musíte presne dodržiavať Desatoro Božích prikázaní tak, ako vám boli dané mojim Otcom, inak nemôžete povedať, že ku Mne patríte.

Tak veľa duší nevojde do neba a mnohé musia trpieť potrebnou očistou, aby sa stali spôsobilými vojsť do môjho kráľovstva. Avšak omnoho viac duší je uvrhnutých do večnej temnoty. Toľkí si počas minút po svojej smrti na zemi uvedomujú, ako urazili Boha. Akí sú len potom zdesení a smutní. Uvedomia si, že ich čas na pokánie sa pominul a že v tejto fáze je pre nich už príliš neskoro.

Prečo nechápete, že smrť môže prísť v každom okamihu? Musíte vedieť, že vtedy, keď urazíte Boha, sa musíte snažiť o zmenu vášho spôsobu správania, aby ste našli pokoj. Keď sa stránite hriechu a neprestajne sa snažíte o to, aby ste sa zlepšili v spôsobe, akým zaobchádzate s inými, až vtedy nájdete skutočný pokoj. Keď máte vo vašej duši pokoj – ktorý sa môže dostaviť len vtedy, keď bojujete s hriechom a preukazujete ľútosť nad vašimi zlými skutkami – budete bližšie k Bohu.

Každý deň sa musíte opýtať samých seba: Schvaľoval by Boh moje dnešné skutky? Vo vašom srdci budete poznať odpoveď.

 

Váš Ježiš
 

 

779. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 26.04.2013 - 12:30 hod.

Antikrist bude z východu, nie zo západu

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet sa pripravuje na vystúpenie antikrista. Dostalo sa mu podpory od viacerých mocných politických síl, aby vykonal svoje veľkolepé vystúpenie.

Antikrist bude z východu, nie zo západu, ale bude milovaný, uctievaný a zvelebovaný na oboch svetových stranách a vo všetkých kútoch zeme. Začne to takto:

Antikrist s pomocou tých, ktorí sú nepriateľmi Boha, rýchlo vyvolá vojnu medzi dvoma národmi, vedenými dvoma neústupčivými a mocnými vodcami. Tieto vojenské konflikty sa vyhrotia a rozšíria do iných krajín. Keď bude vojnové ohrozenie natoľko vážne, že sa začne dotýkať najmocnejších národov, vtedy sa začnú mierové rokovania.

Akoby odnikadiaľ vystúpi šelma. A s obratnosťou, ktorá urobí na svet dojem, ukončí vojenské konflikty. Bude mať mocný hlas. Bude sa vyznačovať veľkou inteligenciou a bude vzbudzovať pôsobivý, charizmatický dojem. Jeho atraktívny, dobre vyzerajúci zovňajšok, šarm a zmysel pre humor, budú ako silný, hypnotizujúci magnet. Bude priťahovať na seba chválu od popredných svetových vodcov a médií a stane sa celebritou. Jeho správanie bude výzvou pre predstaviteľov biznisu, ktorí v ňom budú vidieť nástroj na tvorbu bohatstva, keď začne rásť ekonomika.

Antikrist sa bude zdať byť až natoľko výnimočný, že národy sa budú jeden pred druhým hlasito uchádzať o jeho priazeň, aby ho primäli k návšteve svojej krajiny. Bude milovaný a do posledného detailu bude napodobňovať každý okamih mojej misie, keď som chodil po zemi. Zatiaľ, čo bude kázať o význame lásky, mieru a dôležitosti jednoty medzi národmi, bude vidieť, ako robí veľké zázraky všade tam, kam pôjde. Toto nie je človek, ako každý iný. Toto nie je človek, ktorý by bol podobný ktorejkoľvek inej charizmatickej postave. Jeho hviezda bude žiariť a trblietať sa, ako žiadna iná pred ním. Bude považovaný za poprednú osobnosť jedného svetového náboženstva, zameraného na človeka. Jemu sa bude pripisovať takzvaný úspech tejto ohavnosti. Každý bude padať k jeho nohám. Všade budú vystavené jeho portréty. Bude ho vidieť s predstaviteľmi mnohých náboženských konfesií. Zanedlho sa bude povrávať, že v jeho prítomnosti sa ľudia spontánne uzdravujú. Z moci satana bude schopný konať veci, ktoré mnohých budú šokovať a ktoré budú považované za zázraky.

Od tej doby sa na neho budú tí, ktorí sú neznalí vecí, dívať ako na mesiáša. Vtedy naznačí, že bol poslaný Bohom, aby zachránil svet. Mnohí vo svete, vrátane tých, ktorí neakceptujú moju existenciu, budú presvedčení o tom, že tento muž je Synom človeka, Ježišom Kristom. Tí, ktorí ho budú uctievať a poslúchať v tom, čo od nich bude požadovať a budú sa mu klaňať, budú zamorení takým zlom, že ich duše budú vtiahnuté do prázdnoty, z ktorej sa nebudú môcť sami vymaniť.

Tí, ktorí poznajú pravdu môjho učenia, rozpoznajú podvod, ktorý sa predloží pred ľudskú rasu a odolajú tejto ohavnosti. No tí, ktorí hovoria, že poznajú Boha a sú aktívni kresťania, nebudú chápať moje zasľúbenie, že znova prídem. Keď prídem, bude to preto, aby som súdil. Už nikdy nebudem kráčať po zemi po druhý raz. Napriek všetkému, čo vedia o mojom učení, nerozumejú tomu, čo som povedal. Teraz im to pripomínam. Nebudem chodiť v tele. Ktokoľvek, kto tvrdí, že je Mnou, je luhár.

 

Váš Ježiš
 

 

778. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.04.2013 - 10:30 hod.

Budú neustále klamať a ich verejné kázanie
bude v očiach Boha nezmyselným táraním

Moja vrúcne milovaná dcéra, nepotrvá dlho, než odpadlíci v katolíckej Cirkvi, ktorí sa zriekli svojej poslušnosti voči Bohu, sa zhromaždia, aby zorganizovali zákerný útok na tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí sú verní pravde.

Tí, ktorí sú neverní voči môjmu telu,* pozmenia mnohé zákony a vytvoria nové výklady významu svätej Eucharistie. Mnohí Bohu zasvätení služobníci a laici vo všetkých kresťanských vierovyznaniach budú pozorovať, ako bude napadnutý Duch Svätý. Mnohí budú šokovaní zo spôsobu, akým sa bude po novom interpretovať moje meno a moje učenie, pričom sa bude klásť dôraz na vzájomnú povinnosť človeka voči človeku. Ľudia budú nabádaní ku vzájomnej láske a predkladaniu svojich potrieb pred Boží oltár.

Navonok bude tento prístup ku kresťanstvu považovaný za dobrú vec. Bude zdôrazňovať význam lásky, no nie takým spôsobom, aký ustanovil Boh. Bude vidieť, ako si ľudia vo vysokých pozíciach budú navzájom verejne poklonkovať, keď sa zúčastnia na náboženských ceremóniách. Budú sa jeden druhému úctivo klaňať a padať pochlebovačne k nohám nepriateľov Boha.

Všetky tieto veľkolepé obrady budú zavádzať svet a mnohí si neuvedomia účel týchto ceremónií. Tieto úkony, tieto nové kázne a ceremónie, údajne na uctievanie Mňa, Ježiša Krista, budú svojou podstatou temné, pretože budú velebiť šelmu.

Kráľ temnoty s jeho zlými duchmi intenzívne pôsobí v srdciach mnohých, ktorí majú zodpovednosť za vedenie mojich nasledovníkov. Niektorí z týchto služobníkov si neuvedomujú, že sú pokúšaní zloduchom. Hovorím im – príďte teraz. Príďte ku Mne skrze sviatosť zmierenia. Ak máte obavy o vašu vieru, osvietim vás, ale musíte vašu dušu zbaviť pýchy. Je to pýcha, ktorá vás zvádza, aby ste uverili, že váš intelekt prevyšuje ten, ktorý je u Boha.

Ďalší, podobní vlkom v baránkovom rúchu, zapredali svoje duše satanovi. A rovnako ako on, budú aj oni ľstiví v spôsobe, akým budú klamať Božie deti. Budú zvádzať ostatných tým, že budú zvelebovať ich služobníkov pre ich (údajnú) svätosť a to bude priťahovať tých služobníkov, ktorí sú plní pýchy a sebalásky, a ktorí ich ako ovce budú nasledovať. Budú neustále klamať a ich verejné kázanie bude v očiach Boha nezmyselným táraním. V žiadnom z ich slov nebude badať ani štipku pravej pokory, hoci si dajú veľmi záležať na tom, aby sa na verejnosti správali ako pokorní Boží služobníci. V ich prítomnosti sa nebude nachádzať sila Ducha Svätého a tí, ktorí sú moji a naozaj Ma poznajú, to dosvedčia.

Tak veľa mojich úbohých Bohu zasvätených služobníkov bude vtiahnutých do týchto lží a klamstiev, ktoré povedú k znesväteniu môjho tela a mnohí z tých, ktorí sa vychvaľujú svojou láskou ku Mne, budú medzi prvými, aby vtĺkli ďalší klinec, keď Ma znova budú pribíjať na kríž.

Dcéra moja, nenávisť, ktorá sa ako priamy dôsledok rozkladu mojej Cirkvi na zemi voči tebe prejavuje, bude prichádzať z dvoch strán. Na jednej strane to budú tí, ktorí tvrdia, že reprezentujú moju Cirkev na zemi, no sú všetko iné než to, pretože zastávajú iné učenie. Na druhej strane to budú moji verní služobníci, ktorí ti nebudú veriť.

Musíte vedieť, že pravda vyvoláva strach a hnev. Pravda, daná pravým Božím prorokom, nevyvoláva len hnev, ale kvôli strachu spôsobuje aj pohoršenie. Pohoršenie a hnev pochádzajú od ducha zla. Zloduch vynaloží mimoriadne úsilie na to, aby cez srdcia ľudí zastavil Božie slovo.

Hnev proti prorokom je nenávisť voči Bohu.

 

Váš Ježiš

_____________________________________________________________________________________________________________
* Kristovo telo je jeho svätá Cirkev na zemi

 

777. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.04.2013 - 14:40 hod.

Tieto ohavnosti sa musia stať, pretože zem sa očisťuje

Moja vrúcne milovaná dcéra, v následnosti toho, ako pokračujem v očisťovaní sveta mojim darom Ducha Svätého, sa zväčšuje aj nenávisť voči Mne, Ježišovi Kristovi.

Ako bude vzrastať moja prítomnosť v srdciach ľudí, tak sa bude stávať zjavnou aj miera nenávisti v počínaniach tých, ktorí protirečia môjmu najsvätejšiemu slovu.

Tí, ktorí pokračujú v zavádzaní zákonov, ktoré sa rúhajú voči Bohu, zintenzívnia všetko úsilie, aby pošpinili Božie slovo. Tieto ohavnosti sa musia stať, pretože sa zem očisťuje. Ako sa bude stupňovať očisťovanie, tak sa vám bude stávať očividným aj zlo hriechu. Povšimnete si, že každé pomysliteľné konanie, ktoré bude zamerané proti Bohu, nájde podporu u mojich nepriateľov. Mnohí budú vyhlasovať svoju nevinu, ale tieto počínania nebudú prijímať tí, ktorí sú moji a poznajú pravdu. Dar rozlišovania, ktorý som zanechal mnohým dušiam, znamená, že tieto ohavnosti, páchané tými, ktorí sú v pozíciách moci a majú pod kontrolou národy, budú videné ako tie, čím oni sú – dielom satana.

Satanovi zlí duchovia zvýšili svoju prítomnosť v dušiach tých, ktorí neveria v Boha. Už ich neuspokojuje to, že sa takéto duše obracajú chrbtom k Bohu; títo zlí duchovia podnecujú týchto ľudí k tomu, aby sa zasadzovali za tie najohavnejšie hriechy. Časom sa tieto duše stanú také skazené a plné nenávisti voči Bohu, že sa vnoria do temnoty, ktorá nikdy nebude môcť tolerovať Božie svetlo.

Nezabúdajte, že moje milosrdenstvo je veľké. Bude to len vďaka môjmu milosrdenstvu, že títo ľudia môžu byť zachránení. Niet pre nich inej nádeje, pretože mnohé z týchto sužovaných duší nie sú schopné zo svojej vlastnej slobodnej vôle – keďže sú až natoľko presiaknuté zlom – prosiť o moju ruku milosrdenstva. Tí z vás, ktorí Ma poznáte a milujete, musíte pomôcť týmto úbohým ľuďom tým, že budete vrúcne prosiť za záchranu ich duší. Musíte prosiť, aby sa teraz ku Mne obrátili, aby som mohol zasiahnuť a zastaviť prenasledovanie, ktoré zamýšľajú uvaliť na svet. Musíte Ma pomocou osobnej obety prosiť, aby im bolo zabránené v genocíde, ktorú plánujú. Najhoršia forma genocídy bude zjavná skrze nespravodlivé vojny a vraždy nevinných v lonách ich matiek.

 

Váš Ježiš
 

 

776. Posolstvo Panny Márie, prijaté 24.04.2013 - 14:15 hod.

Tento raz nepríde ako človek v tele

Moje milované deti, pre svoju veľkú lásku k ľudstvu vás môj Syn teraz pripravuje na svoj Druhý príchod. Preto, lebo vás miluje, k vám teraz prehovára cez svojich prorokov, aby zabezpečil, že nikto neunikne jeho milosrdenstvu. Práve tak, ako Boh poslal Jána Krstiteľa, aby pripravil svet na môjho Syna – jednorodeného Božieho Syna, Mesiáša – vám teraz môj Syn odhaľuje konečný plán. Tento konečný plán spásy sa bude podobať jeho prvému príchodu, avšak s jedným rozdielom. Tento raz nepríde ako človek v tele.

Teraz, keď je vám znovu odhaľovaná pravda, vám môj Syn pripomína všetko, čo prichádza od Boha, skrze jeho sväté slovo, zatiaľ čo je v príprave záverečných fáz. Božím deťom bola daná pravda vtedy, keď môj Syn chodil po zemi. Teraz vám pre vaše dobro, aby ste neboli oklamaní, bude daná celá pravda, vrátane odhalení, ktoré sa týkajú práce Božích nepriateľov. Je potrebné, aby ste boli veľkodušní srdcom, keď vám môj Syn prináša tieto dary, ktoré budú živiť vaše duše.

Keď som sa v priebehu rokov zjavovala vyvoleným Božím vizionárom, bolo to preto, aby som pripravila duše na tieto časy. Teraz, keď sa pripravujete na prenasledovanie, ktoré postihne kresťanov, to bude mimoriadne ťažké, pretože to bude znesvätenie ducha a to spôsobí najväčšiu bolesť. Budete silnejší, keď poznáte pravdu Božieho slova a keď viete, ako rozpoznať prácu podvodníka. Je ďaleko viac dôležité zostať verný Božiemu slovu, než prijať lži, ktoré vám budú predložené tými, ktorí neprichádzajú od Boha.

Môj Syn vás vyzdvihne do veľkej slávy, keď budete poslúchať jeho sväté slovo a zachovávať jeho učenie. Prosím vás, aby ste môjmu Synovi preukazovali úctu, ktorú si zasluhuje. Tí, ktorí Ho odmietli, keď kráčal po zemi, nakoniec prijali pravdu toho, kto bol, keď zomrel na kríži. Tí, ktorí dnes odmietajú jeho slovo, si nakoniec uvedomia pravdu v ten deň, keď príde ako sudca. Pre mnohých to bude príliš neskoro.

Modlite sa, aby všetky duše zostali verné odkazu môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, pretože len tí, ktorí ho príjmu, môžu byť vzatí do jeho kráľovstva.

 

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy
 

 

775. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 23.04.2013 - 16:55 hod.

Odvrhnem odo Mňa všetkých falošných prorokov a prísne ich potrestám

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji vizionári na celom svete zažívajú v túto dobu veľké utrpenie, keď znášajú bolesť, ktorá je potrebná na záchranu duší ľudstva. Tým, že sa sami ponúkli do mojej služby, budú kráčať osamotení, ako som kráčal Ja, keď som vystupoval na vrchol Kalvárie, len s veľmi málo tými, ktorí prídu, aby im pomohli.

Rovnako, ako tieto moje pravé duše trpia bolesťou, posmechom a odmietaním, tak budú títo falošní proroci a vizionári oslavovaní a mnohých pomätú. Medzi vami povstanú falošní proroci a dosiahnu uznanie a slávu. Za ich fasádou pokory a sladkých slov bude prázdnota, zrodená z ducha zla.

Varujem svet, aby nenasledoval takýchto falošných prorokov, ktorí v mojom svätom mene hľadajú pre seba slávu, obdiv a uznanie. Žiaden človek, vyslaný Mnou, Ježišom Kristom, nebude seba vyvyšovať s cieľom primäť vás k tomu, aby ste padli k jeho nohám. Žiaden môj prorok sa nepostaví na piedestál a neprehlási o sebe, že je väčší, ako ste vy. Nemusí hovoriť, že je väčší, ako jeho spolu- bratia a sestry, aby to spravil. Jediné, čo musí urobiť, je, aby kázal tzv. múdre slová spôsobom, ktorý vás privedie k tomu, aby ste uverili, že by mal byť chválený pre jeho vlastnú údajnú oddanosť k Bohu. Namiesto toho, aby vás inšpiroval k modlitbám a privádzal bližšie k Bohu, bude vám dávať príkazy a požadovať od vás v prvom rade rešpekt. Bude to robiť tým, že vám bude ukazovať taký druh vlastností, ktoré by ste dávali do spojitosti s pobožnými ľuďmi. Títo falošní proroci budú k sebe priťahovať duše skrze hriech pýchy. Pýcha vo falošnom prorokovi bude priťahovať pýchu iných duší. Navzájom si budú chválorečiť, pričom zneužijú Božie meno, aby ohlasovali svoju veľkosť.

Majte sa na pozore pred tými, ktorí vás budú žiadať, aby ste sa zahalili tým, čo oni označia za zvláštne dary, ktoré priťahujú svet duchov. Musíte sa strániť tých, ktorí vás pozvú v mojom mene, aby ste sa zaoberali duchmi, o ktorých budú vravieť, že vám prinesú veľký pokoj a útechu, kde však nebude zmienka o Bohu. Ak nie ste vyzvaní k tomu, aby ste sa v pokore sklonili pred Bohom, ale namiesto toho od vás budú vyžadovať, aby ste najprv kládli seba a vaše blaho pred potreby iných, potom musíte vedieť, že to nikdy nemôže prichádzať od Boha. Nikdy nesmiete uprednostňovať vaše osobné záujmy, alebo záujmy ostatných, pred Bohom. Všetko, o čo prosíte, musí byť v súlade so svätou vôľou Božou.

Mnohí z falošných prorokov vo svete pracujú s duchmi, ktorí neprichádzajú odo Mňa. Budú propagovať dôležitosť vnútorného uzdravenia, pozitívneho myslenia a metafyziky, z ktorých všetky vedú len k jednému – vyzývajú človeka, aby povýšil seba pred Boha.

Odvrhnem odo Mňa všetkých falošných prorokov a prísne ich potrestám. Ich tresty prevýšia tresty obyčajných smrteľníkov, pretože budú braní na zodpovednosť za stratu toľkých mnohých duší.

 

Váš Ježiš
 

 

774. Posolstvo Panny Márie, prijaté 22.04.2013 - 16:00 hod.

Na to, aby sa stali hodnými jeho kráľovstva,
sa musia zbaviť svetských vplyvov

Moje dieťa, na to, aby boli Božie deti zachránené, musia nasledovať cestu môjho Syna. Musia prijať, že na to, aby sa stali hodnými jeho kráľovstva, sa musia zbaviť svetských vplyvov, ktoré ich oddeľujú od Boha.

Tí, ktorí sa obrátia k môjmu Synovi, keď siahnu po pravde, uvidia, ako sa v ich životoch deje istý počet zmien. Tí, ktorí Ho nepoznajú a po prvý raz Mu otvoria svoje srdcia, budú roniť slzy. Ich slzy budú následkom lásky, ktorú On vnesie do ich sŕdc a ktorá ich premôže. Sú to slzy obrátenia. Ich srdcia a duše budú naplnené láskou, ktorú predtým nikdy nepoznali. Toto je Božia láska a ona je darom z neba.

Naplnení Božím svetlom, skoro na to budú priťahovať temnotu zlého, ktorý sliedi po tých dušiach, ktoré sú presiaknuté týmto svetlom. Stane sa tak vtedy, keď budú trpieť z rúk iných, ktorých diabol použije k tomu, aby napadol ich vieru a ich oddanosť k Bohu.

Tí s prostou láskou k môjmu Synovi, zbavení všetkej ľudskej arogancie a pýchy – ktorí nepodľahnú tlaku tých, ktorí odsudzujú môjho Syna – budú trpieť rovnako, ako trpel On. Pocítia bolesť, keď uvidia hriech, pretože budú cítiť rovnakú bolesť, ako môj Syn. Tak isto budú padať a potkýnať sa, ako môj Syn po ceste na Kalváriu. Dokiaľ budú žiť, budú cítiť bolesť utrpenia môjho Syna. To zostane s nimi, až kým nebude zavŕšená konečná očista sveta.

Nikdy nemajte pocit, že táto oddanosť k môjmu Synovi bude mať vždy len príchuť bolesti, pretože ona prináša tiež radosť, pokoj a nádej, ktoré poskytuje večný život. Nesmiete nikdy dovoliť, aby vás vaša láska k môjmu Synovi oddelila od všetkých ostatných Božích detí. Namiesto toho musíte osloviť každého, najmä takých, ktorí nikdy neotvorili svoje srdcia môjmu Synovi. Oni potrebujú vašu pomoc. Skrze dar obrátenia vám boli dané milosti, potrebné na privedenie týchto duší k môjmu Synovi. Musíte tak učiniť cez prijatie bolesti, ktorú ako Kristov bojovník musíte znášať, a cez vaše modlitby a obety za iných.

 

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy
 

 

773. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.04.2013 - 14:45 hod.

Babylonská veža bude znova postavená a vydávaná za Boží chrám

Moja vrúcne milovaná dcéra, kto môže poprieť moju smrť na kríži? Kto môže poprieť, že som sa vzdal svojho života, aby pravda všade zachránila hriešnikov? Kto z vás bude potom, keď príde čas, popierať pravdu mojej Cirkvi na zemi, keď bude rozobratá kameň po kameni?

Bola vám daná pravda. Poznáte moje učenie. Tak potom aj moju Cirkev budete poznať podľa môjho učenia. Moja Cirkev na zemi je pravda. Moja Cirkev na zemi je moje telo. Tak ak nejaký človek medzi vami bičuje moje telo, potom si po novom vymyslí moje učenie a následne vám predloží lži – zapriete Ma potom?

Ja, Ježiš Kristus, vám to nehovorím, aby som vás rozdelil. Hovorím vám tieto veci preto, aby ste uctievali moje učenie, zachovávali moje sväté sviatosti a pevne zotrvávali v pravde. Žiaden človek na zemi nemôže zmeniť učenie mojej Cirkvi. Nikto. Ani jeden z vás nedostal oprávnenie, aby vyhlásil nové doktríny a vydával ich za moje. Napriek tomu Ma mnohí z vás zaprú tým, že poprú pravdu, ktorá vám bola daná pred 2000 rokmi. Máte také nedostatky v znalosti svätých vecí, že si nepovšimnete nových zákonov, ktoré sa budú voči Mne rúhať, keď sa zavedú v mojej Cirkvi na zemi.

Práve tak, ako to bolo už predtým, Babylonská veža bude znova postavená a vydávaná za Boží chrám. Bude sa nachádzať v Ríme a bude sa vyznačovať novým symbolom nového jedného svetového náboženstva. Tento symbol bude vidieť na streche, pri vchode a zaujme prednostné miesto na hlavnom oltári. Môj vzácny svätostánok zo zlata – v celej svojej sláve zneuctený – bude vsadený do stredu oltára, aby bol všetkým na očiach. Táto urážka bude znamenať, že sa šelme otvoria dvere, aby vnikla do môjho svätostánku. V tom čase sa moja prítomnosť vytratí.

Milióny ľudí, z ktorých mnohí si nebudú vedomí významu tejto ohavnosti, urobia všetko to, čo sa bude od nich vyžadovať a budú sa modliť pred šelmou. Nové rúcha, zhotovené so zlatými symbolmi, ktoré budú mať vzhľad skromných klerík (sután), budú nosiť tí, ktorí budú slúžiť v tomto takzvanom chráme. Zlatý symbol, ktorý sa bude nehanebným spôsobom zviditeľňovať, bude symbolom nového svetového náboženstva.

Kríže zmiznú. Môj kríž nebude nikde vidieť. Potom budú ľudia zo zákona prinútení k tomu, aby ich odstránili tam, kde ešte budú viditeľné na niektorých verejných miestach.

Nová veža, ktorá bude uctievať satana, bude napodobňovaná v mnohých krajinách a potom bude oznámená druhá časť podvodu. Cirkev verejne prehlási existenciu pekla za nezmysel. Ľudia budú chlácholení falošným pocitom bezpečia, keď túto falošnú lož prijmú všetky cirkvi. Bude sa argumentovať tým, že Boh by nikdy nedopustil, aby existovalo takéto miesto. Že On miluje všetkých ľudí, a že existenciu pekla po stáročia rozširovali náboženskí fanatici. A tak budú ľudia prehliadať dokonca aj smrteľný hriech. Akceptovanie hriechu bude natoľko rozšírené, že sa ľudia viac nebudú modliť, alebo prosiť o milosrdenstvo, pretože to nebude Boh, ktorého budú vyznávať. Bude to šelma, ktorej odovzdajú svoje duše a každý krok ich cesty bude starostlivo organizovaný Božími nepriateľmi.

 

Váš Ježiš

 

 free counters