Posolstvá 066–070

Posolstvo 066

16.04.2011 - 22:45 hod

— Aj malé modlitebné skupiny Božieho Milosrdenstva môžu zachrániť milióny —

 

Moja milovaná dcéra, čas Varovania je teraz blízko a stane sa rýchlo mihnutím oka. Všetci sa zastavia na svojich cestách, keď sa stanú svedkami Môjho Veľkého Milosrdenstva. Modlite sa prednostne za všetkých tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu. Potrebujú vaše modlitby, pretože mnoho z nich padne mŕtvych ako kameň zo šoku, keď uvidia hrôzu – skrze Moje oči – tých hriešnych ukrutností, ktoré spáchali. Modlitbou Ruženca Božieho Milosrdenstva môžu byť zachránené milióny, aj keď sa ho bude modliť len malá skupinka oddaných a láskyplných nasledovníkov.

 

Ohľadne tejto veľkolepej udalosti ti neposkytnem žiaden dátum, dcéra Moja. Ale buď si istá, že čas pre svet je teraz už takmer tu. Tak, ako sa v nezmenšenej miere aj naďalej po celom svete rozrastá zlo, tak aj všade teraz dopadne ruka Môjho Otca. Môj Otec nebude stáť stranou a nedovolí týmto zlovestným hriešnikom v spojení so Satanom, aby naďalej ničili a zamorovali ľudstvo. Hanba týmto hriešnikom, ktorí sú posadnutí sami sebou a ktorých stále milujem aj napriek škvrnám zla ich hriechov. Prosím vás, aby ste sa teraz modlili za odpustenie ich hriechov.

 

Teraz, ako sa udeje Varovanie, tak aj ekologické katastrofy postihnú ľudstvo. Modlitba je vašou jedinou zbraňou, deti Moje, aby ste seba samých a ľudstvo zachránili od plameňov pekla. Potom, ako sa Varovanie uskutoční, zavládne načas pokoj a radosť. A potom započne perzekúcia Novej Svetovej Aliancie (Nového Svetového Poriadku – pozn. prekl.). Ich moc bude oslabená, ak sa dostatočne veľa z vás bude intenzívne modliť a rozširovať obrátenie.

 

Nemajte strach, Moji milovaní nasledovníci. Budete úzko spolupracovať, aby ste sa modlili za spásu ľudstva. A v tomto procese zachránite milióny duší.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 067

17.04.2011 - 09:00 hod

— Plán Nového Svetového Poriadku na kontrolu vašich peňazí a potravín —

 

Moja milovaná dcéra, povedz svetu, že už čoskoro uvidí radu ekologických katastrof. Udejú sa náhle na celkom neobvyklých miestach a budú veľmi závažné svojou intenzitou. Spôsobil ich človek svojim hriešnym chovaním. Všetci konajte pokánie a majte na pamäti, že tieto klimatické nešťastia vás prebudia z vašej slepej driemoty a nedostatku viery. Dôjde k nim tiež preto, aby zmiernili dopad zlovestných skupín globálnych aliancií v ich zločineckých a hlúpych aktivitách. Tieto skupiny, ktoré Ja budem označovať ako Nová svetová vláda vo fáze prípravy, plánujú teraz vystúpiť pod vedením Antikrista. Tieto isté skupiny spôsobili kolaps bankového systému a teraz zničia meny všade vo svete, aby vás mohli ovládať a kontrolovať.

 

Dcéra Moja, keď Som ti pred niekoľkými mesiaci po prvý krát odovzdal toto posolstvo, myslela si si, že tieto posolstvá sa zdajú byť divné, no napriek tomu si napísala, čo som Ti povedal. Tento ohavný diabolský plán týchto hadov, nasledovníkov Satana, bol tajne pripravovaný už po nejakú dobu. Niektoré z ich ľstivých plánov už boli odhalené, no napriek tomu mnoho ľudí verí, že svet jednoducho prechádza len ďalšou finančnou krízou. Všetci sa teraz prebuďte. Pozrite sa okolo seba a uvidíte sami.

 

Prestaňte sa snažiť naznačovať, že svet sa jednoducho nachádza na pokraji depresie, spôsobenej prepadom ekonomiky, pretože to nie je pravda. Títo ľudia budú teraz kontrolovať každého z vás prostredníctvom globálnej meny a cez zadĺženosť vašej krajiny. Žiadna krajina sa nevymaní z ich spárov. Prosím, dbajte na Moje slová. Vaše peniaze budú bezcenné. Váš prístup k potravinám a ďalším potrebám bude možný len pomocou znaku - identifikácie, o ktorej som už hovoril. Prosím, prosím, neprijmite tento znak, lebo budete pre Mňa stratení. Tento znak vás zabije – nie práve fyzicky ale duchovne. Ostaňte mimo túto jurisdikciu. Začnite teraz plánovať zásoby potravín, prikrývok, sviečok a vody, pokiaľ sa chcete vyhnúť prijatiu znaku - znaku Šelmy.

 

On, Antikrist, ktorý bude viesť Novú Svetovú Vládu, verí, že ukradne duše ľudskej rasy. To sa ale nestane. Tak ako mnohí padnú pod jeho vplyv, tak aj Moji nasledovníci zostanú neotrasiteľne verní Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi.

 

Vy všetci, ktorí sa budete vysmievať týmto proroctvám, teraz dobre počúvajte: Ak sa dostanete pod vplyv tejto globálnej moci, potom budete stratení. Budete potrebovať silnú vieru, aby ste prežili. Modlitby, ktorými budete prosiť, budú vypočuté. Počas tohto strašného obdobia na Zemi vás budem ochraňovať. Pripravte sa teraz na spoločné stretnutia v skupinách, kde sa budete môcť modliť v kľude a v tajnosti.

 

Oni, patriaci k Novému Svetovému Poriadku (NWO = The New World Order – pozn. prekl.), sa budú tiež modliť vo svojich vlastných ohavných kostoloch. Tieto kostoly existujú všade, hoci boli zriadené v tajnosti. Prinášajú svojmu idolu Satanovi obete a uctievajú ho. Tieto kulty sa teraz rozmáhajú a všetky zdieľajú jeden spoločný absurdný cieľ, ktorým je kontrola ľudstva. Urobia to tak, že sa pokúsia kontrolovať vaše peniaze, prísun potravín a energie.

 

Bojujte s nimi najlepším vám možným spôsobom – modlitbami a šírením obrátenia. Takisto sa modlite za týchto oklamaných ľudí, ktorým bolo prisľúbené veľké bohatstvo, technológia, dlhý život a zázraky. Ako veľmi sa mýlia. Boli skutočne oklamaní. Keď spoznajú pravdu, budú už uvrhnutí do pekelných hlbín a bude už príliš neskoro.

 

Modlite, modlite sa všetci Môj ruženec Božieho milosrdenstva a najsvätejší ruženec každý deň tak často, ako len môžte, aby ste zmiernili dopad tohto zákerného a démonického plánu. Taktiež sa modlite za tie duše, ktoré budú stratené v nadchádzajúcich celosvetových ekologických nešťastiach, ktoré budú privodené rukou Boha Otca. Potrebujú vaše modlitby. Prosím, vezmite si k srdcu Moje prosby o modlitby, pretože budú vypočuté.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 068

17.04.2011 - 19:00 hod

— Boží hnev zostúpi na Nový Svetový Poriadok —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, s veľkým zármutkom ti musím povedať, že hroziace prírodné katastrofy budú mať za následok veľké straty na životoch v Ázii, Európe, Rusku a v Spojených štátoch amerických. Hnev Boha, môjho Večného Otca prudko dopadne na túto globálnu alianciu, ktorá je zosnovaná utajovanými organizáciami v podsvetí, aby pre svoj vlastný zisk rozsievala smrť vo zvyšku sveta. Sú zodpovední za vytváranie bohatých spoločností a nových technológií, ktoré by vás inak očarili, ak by neboli v ich zámeroch také zhubné. Títo ľudia, pochádzajúci z každej krajiny tzv. prvého priemyselného sveta, sú bohatí, talentovaní a kontrolujú banky, armádu, svetové humanitárne organizácie, policajné sily, vlády, dodávateľov energií a médiá. Nikto z vás nedokáže uniknúť ich zovretiu, pokiaľ vám nepoviem, ako.

 

Modlitba, predovšetkým modlenie sa ruženca Božieho Milosrdenstva, rozšíri obrátenie a modlitba svätého ruženca oslabí dielo týchto zlovestných parazitov, ktorých idolom je Satan. Toto je zaujímavá vec. Mnoho týchto fanatikov, polapených v tejto zradnej sieti, je presvedčených, že vo svojej prirodzenej túžbe po bohatstve sú jednoducho ambiciózny a nepridŕžajú sa žiadnych náboženských presvedčení. Čo však nevedia je to, že sú klamaní Satanom a každý deň vo svojich myšlienkach, túžbach, slovách a skutkoch ním ovplyvňovaní. Akí sú len slepí.

 

Aj tam všade, kde sa zhromažďujú, zostúpi Boží hnev so strašnou silou. To sa už pripravuje. Budú zastavení, ale chvíľu to potrvá. Nezastaví ich to úplne, ale značne to oslabí dopad ich činov, ktorý by bol inak hrozný. Najsvätejšia Trojica je teraz aktívna v komunikácii s vybranými dušami po celom svete. Veriaci si toho už všimli. Tí, ktorí neveria v Boha Otca, si o týchto ľuďoch myslia, že sú najskôr excentrickí podivíni, zaoberajúci sa súdnym dňom. Aj keď mnoho ľudí v dnešnom svete naozaj môže hlásať nepravdivé tvrdenia, prosím neignorujte ich bez toho, že by ste si ich predtým nevypočuli, čo chcú povedať. Vždy sa modlite o vedenie v týchto ťažkých časoch, plných zmätkov. Sústreďujte svoju pozornosť v každom čase na Mňa, vášho Božského Spasiteľa. Budem vás držať za ruku a budem vašou oporou v týchto skúškach.

 

Mnoho ľudí, keď uvidí, že tieto proroctvá vychádzajú na svetlo, bude podliehať panike a v mnohých prípadoch budú zhrození. Ale netreba sa báť, pretože toto obdobie bude krátke. A potom príde nové Nebo a nová Zem, kde budete žiť všetci pokojné, dlhé a blažené životy v jednote so Mnou.

 

Čím viac ľudí sa obráti a poprosí Boha Otca o vedenie, tým menší bude dopad zlovestnej vlády, plánovanej Novým Svetovým Poriadkom.

 

Choďte teraz v pokoji. Modlite sa, aby ste si posilnili vašu vieru vo Mňa.

 

 

Váš milosrdný Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch